Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104


Författare: Claesson, Anna Maria

Titel: How great thou art : Elvis Presley, Gud och trovärdigheten / Anna Maria Claesson

Ingår i: Lundalinjer : meddelanden från Etnologiska institutionen och Folklivsarkivet, 1100-2212 ; Nr 116(1998)

Förlag, utgivningsår: Lund : Etnologiska institutionen och Folklivsarkivet, 1998 (Lund : Etnologiska institutionen, Lunds univ.)

Omfång/sidantal: s. 12-16

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sångare

ISBN:


Författare: Claesson, Anna Maria

Titel: Nöden lär nakna konan spinna / Anna Maria Claesson

Ingår i: Småländska kulturbilder, 0347-917X ; 1989
Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings läns museum, 0282-0730 ; 60(1989)

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Jönköpings läns museum, 1989 (Jönköping : Småland)

Omfång/sidantal: s. 158-168 : ill. ; 23 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Västbo
Vävning Sverige Småland
Vävnader Sverige Småland

ISBN:


Författare: Claesson, Anna Maria

Titel: Syjunta ikväll! / Anna Maria Claesson

Ingår i: Småländska kulturbilder, 0347-917X ; 1989
Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings läns museum, 0282-0730 ; 60(1989)

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Jönköpings läns museum, 1989 (Jönköping : Småland)

Omfång/sidantal: s. 146-148 : ill. ; 23 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kvinnoföreningar Sverige
Syföreningar Sverige

ISBN:


Författare: Claesson, Anna-Maria 1948-

Titel: Elisabet från Sammekulla - sänd av Gud till dödskuggans land / Anna-Maria Claesson

Ingår i: Småländska kulturbilder, 0347-917X ; 1998
Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings läns museum, 0282-0730 ; 68(1998)

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Jönköpings läns museum, 1998 (Jönköping : Småland)

Omfång/sidantal: s. 77-99 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kvinnliga missionärer Kina sekelskiftet 1900

ISBN:


Författare: Claesson, Claes

Titel: "Slå ut katsa" : ålderdomligt fiske i en sörmlandssjö / Claes Claesson

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1937

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1937 (Stockholm : Victor Petterson)

Omfång/sidantal: s. 63-78 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fiskemetoder Sverige

ISBN:


Författare: Claesson, Claes

Titel: Äldre litteratur rörande Jönköpings läns fasta fornminnen / Claes Claesson

Ingår i: Meddelanden från Norra Smålands fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund ; 11(1938)

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Norra Smålands fornminnesförening : Jönköpings läns hembygdsförbund, 1938 (Jönköping : Lundgrenska boktryckeriet Gustaf Lundin)

Omfång/sidantal: s. 74-99 ; 23 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Claesson, Claes

Titel: Anteckningar om Dalslands hällristningar / Claes Claesson

Ingår i: Hembygden (Färgelanda) : Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, 0346-6132 ; 1932

Förlag, utgivningsår: Göteborg : Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, 1932 (Göteborg : Elanders boktryckeriaktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 52-63 : ill. ; 22,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Dalsland
Hällristningar Sverige Dalsland

ISBN:


Författare: Claesson, Claes

Titel: Boplatsundersökningar i Gästrikland 1931 / Claes Claesson

Ingår i: Från Gästrikland, 0429-2820 ; 1931

Förlag, utgivningsår: Gävle : Gästriklands kulturhistoriska förening, 1931 (tryckt 1932) (Gefle : Lantmännens tryckeri)

Omfång/sidantal: s. [85]-88 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Boplatser Sverige Gästrikland
Fornlämningar Sverige Gästrikland
Arkeologi Sverige Gästrikland

ISBN:


Författare: Claesson, Claes

Titel: Jönköpings stadsområdes förhistoria / Claes Claesson

Ingår i: Mäster Gudmunds gilles årsbok ; 1935

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Mäster Gudmunds gille, 1935 (Jönköping : Småland)

Omfång/sidantal: s. 60-71 : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Jönköping
Fornlämningar Sverige Jönköping

ISBN:


Författare: Claesson, Claes

Titel: Några synpunkter på sydöstsvensk bebyggelse och odling under järnåldern / Claes Claesson, Harry Thålin

Ingår i: Folk-liv : acta ethnologica Europea : svensk årsbok för europeisk folklivsforskning ; 1940

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Thule, 1940

Omfång/sidantal: s. 10-32 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bebyggelse Sverige forntiden
Järnåldern Sverige

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104


Tillbaka