Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104


Författare: Cederlöf, Olle 1918-1999

Titel: "Finbanker" : om svenska exportkanoner och deras engelska förebilder 1550-1700 / Olle Cederlöf

Ingår i: Meddelande från Armémuseum (Stockholm), 0349-1048 ; 48(1988)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen Armémusei vänner, 1988 (Värnamo : Fälth)

Omfång/sidantal: s. 97-134 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kanoner historia tillverkning Europa 1300-1600
Kanoner historia tillverkning Sverige 1600-1900

ISBN:


Författare: Cederlöf, Olle 1918-1999

Titel: "Gotlandshuggaren" faskinkniv för arméns flotta / Olle Cederlöf

Ingår i: Meddelande från Kungl. Armémuseum (Stockholm), 0349-1048 ; 45-46(1984/1986)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen Armémusei vänner, 1984-1986, tr. 1986 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. [171]-196, 347-350 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Blankvapen historia 1700-talet 1800-talet
Blankvapen historia Sverige 1700-talet 1800-talet

ISBN:


Författare: Cederlöf, Olle 1918-1999

Titel: "Gubben Rosenbom" : en kultur- och dräkthistorisk undersökning / Olle Cederlöf

Ingår i: Aktuellt från Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona, 0430-8441 ; 1968

Förlag, utgivningsår: Karlskrona : Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona, 1968 (Karlskrona : Abrahamson)

Omfång/sidantal: s. 7-16 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Träskulpturer Karlskrona
Fattigbössor Karlskrona
Dräkthistoria

ISBN:


Författare: Cederlöf, Olle 1918-1999

Titel: "Vaksamheten griper tillfället i flykten" : en studie i 1600-talets militära emblematik / Olle Cederlöf

Ingår i: Meddelande från Kungl. Armémuseum (Stockholm), 0349-1048 ; 19(1958)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen Armémusei vänner, 1958 (Stockholm : Börtzell, Esselte)

Omfång/sidantal: s. [5]-14 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Emblematik

ISBN:


Författare: Cederlöf, Olle 1918-1999

Titel: A. P. Sjöbergs tändnålsgevär : en studie kring bakladdningsgevärens införande i svenska armén / Olle Cederlöf

Ingår i: Meddelande från Kungl. Armémuseum (Stockholm), 0349-1048 ; 21(1960)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen Armémusei vänner, 1960 (Stockholm : Börtzell, Esselte)

Omfång/sidantal: s. [97]-114 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Eldhandvapen historia Sverige 1800-talet
Skjutvapen historia Sverige 1800-talet

ISBN:


Författare: Cederlöf, Olle 1918-1999

Titel: Apropå : föreningen Armémusei vänner 40 år / Olle Cederlöf

Ingår i: Meddelande från Kungl. Armémuseum (Stockholm), 0349-1048 ; 33(1972)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen Armémusei vänner, 1972 (Kristianstad : Länstryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 7-11

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Cederlöf, Olle 1918-1999

Titel: Apropå : slaget vid Brunkeberg 1471 / Olle Cederlöf

Ingår i: Meddelande från Kungl. Armémuseum (Stockholm), 0349-1048 ; 32(1971)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen Armémusei vänner, 1971 (Kristianstad : Länstryckeriet)

Omfång/sidantal: s. [4]-8 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Slaget vid Brunkeberg 1471

ISBN:


Författare: Cederlöf, Olle 1918-1999

Titel: Brita Englund in memoriam / Olle Cederlöf

Ingår i: Meddelande från Kungl. Armémuseum (Stockholm), 0349-1048 ; 33(1972)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen Armémusei vänner, 1972 (Kristianstad : Länstryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 5

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Cederlöf, Olle 1918-1999

Titel: En sjömilitär observationsrapport från USA år 1821 / Olle Cederlöf

Ingår i: Aktuellt från Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona, 0430-8441 ; 1970

Förlag, utgivningsår: Karlskrona : Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona, 1970 tr. 1971 (Karlskrona : Abrahamson)

Omfång/sidantal: s. 7-19 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vapen

ISBN:


Författare: Cederlöf, Olle 1918-1999

Titel: Eric Dahlbergh och "Konung Carl X Gustafs bragder" : ett apropå till svenska fortifikationens 350-årsjubileum / Olle Cederlöf

Ingår i: Meddelande från Armémuseum (Stockholm), 0349-1048 ; 43-44(1982/1984)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen Armémusei vänner, tr. 1985 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 5-45 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fortifikation historia Sverige 1600-talet
Officerare historia Sverige 1600-talet
Militärarkitektur historia Sverige 1600-talet

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104


Tillbaka