Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104


Författare: Campanello, Henrik

Titel: Tillbakablick på sommaren / Henrik Campanello

Ingår i: Årsbok / Capellagårdarnas förbund ; 1972

Förlag, utgivningsår: Vickleby : Capellagårdarnas förbund, 1972 (Kalmar : Affärstryck)

Omfång/sidantal: s. 33

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Campbell, Åke 1891-1957

Titel: "Bitaren är bäst mot bitsot" / Åke Campell

Ingår i: Folkminnen och folktankar : populär-vetenskaplig tidskrift ; 1914:2-3

Förlag, utgivningsår: Lund : Folkminnesföreningen, 1914 (Malmö : Emil Janssons boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 60-68

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folkmedicin

ISBN:


Författare: Campbell, Åke 1891-1957

Titel: Det onda ögat och besläktade föreställningar i svensk folktradition : (föredrag i Religionshistoriska föreningen i Uppsala dec. 1932 / Åke Campbell

Ingår i: Folkminnen och folktankar : populärvetenskaplig tidskrift ; 19(1932)

Förlag, utgivningsår: Göteborg : Västsvenska folkminnesföreningen, 1932 (Göteborg : Elanders boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 121-146

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folkseder Sverige
Folktro Sverige

ISBN:


Författare: Campbell, Åke 1891-1957

Titel: Efter hundra år : några reflexioner över nordisk och europeisk etnologi / Åke Campell

Ingår i: Folkminnen och folktankar : populärvetenskaplig tidskrift ; 28(1941)

Förlag, utgivningsår: Göteborg : Västsvenska folkminnesföreningen, 1941 (Göteborg : Elanders boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 66-81

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Etnologi Norden
Etnologi Europa

ISBN:


Författare: Campbell, Åke 1891-1957

Titel: Halländsk brödkultur vid 1800-talet slut / Åke Campbell

Ingår i: Årsbok / Varbergs museum, 0083-5536 ; 1950

Förlag, utgivningsår: Varberg : Stiftelsen Hallands länsmuseer, 1950 (Varberg : Boktryckeriaktiebolaget)

Omfång/sidantal: s. 35-40 : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bröd historia
Sverige Halland Varberg

ISBN:


Författare: Campbell, Åke 1891-1957

Titel: Militära folkminnen / Åke Campbell

Ingår i: Folkminnen och folktankar : populär vetenskaplig tidskrift ; 03(1916)

Förlag, utgivningsår: Lund : Folkminnesföreningen, 1916

Omfång/sidantal: s. 67-76

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folkminnen Sverige

ISBN:


Författare: Campbell, Åke 1891-1957

Titel: Militära folkminnen / Åke Campbell

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Lund : Folkminnesföreningen, 1916 (Malmö : Martin Ljungs boktryckeri)

Omfång/sidantal: 14 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Campbell, Åke 1891-1957

Titel: Om folkmedicin / Åke Campbell

Ingår i: Folkminnen och folktankar : populär-vetenskaplig tidskrift ; 1914:1

Förlag, utgivningsår: Lund : Folkminnesföreningen, 1914 (Malmö : Emil Janssons boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 13-18

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folkmedicin

ISBN:


Författare: Campbell, Åke 1891-1957

Titel: Om mål och medel för den folkloristisk-etnologiska undersökningen av den svenska folkkulturen / Åke Campbell

Ingår i: Folkminnen och folktankar : populärvetenskaplig tidskrift ; 26(1939)

Förlag, utgivningsår: Göteborg : Västsvenska folkminnesföreningen, 1939 (Göteborg : Elanders boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 69-88, 97-112

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folkkultur Sverige

ISBN:


Författare: Campbell, Åke 1891-1957

Titel: Vångalaget i Skåne - en boskapsskötselns samfällighet / Åke Campbell

Ingår i: Skånes hembygdsförbunds årsbok ; 1933

Förlag, utgivningsår: Lund : Skånes hembygdsförbund, 1933 (Lund : Skånska Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 11-35 : kartor ; 24,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Boskapsskötsel Sverige Skåne
Åkerbruk Sverige Skåne

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104


Tillbaka