Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104


Författare: Curman, Sigurd 1879-1966

Titel: Hur vår historia räddas / Sigurd Curman

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 33(1938)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1938

Omfång/sidantal: s. 1-48 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Curman, Sigurd 1879-1966

Titel: Hur vår historia räddas / Sigurd Curman

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets- historie och antikvitetsakademien, 1938

Omfång/sidantal: 48 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Curman, Sigurd

Titel: Kultur- och naturvårdens önskemål vid vattenregleringar och kraftverksbyggen / Sigurd Curman

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Östersund : , 1945

Omfång/sidantal:

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Naturvetenskap Miljöfrågor och naturskydd

ISBN:


Författare: Curman, Sigurd 1879-1966

Titel: Kyrkor i Erlinghundra härad : konsthistoriskt inventarium / under medverkan af konsthistoriska seminariet vid Uppsala universitet bearbetadt och utgifvet af Sigurd Curman och Johnny Roosval

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: [Uppsala] : [Uppsala universitet], 1912 (Uppsala : Akademiska boktryckeriet)

Omfång/sidantal: [2], x, [2], 202 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Uppsala universitets årsskrift, 0372-4654 ; 1912 : Filosofi...; 4 1912 fil 4
Sveriges kyrkor ; [1]. Uppland ; 4:1

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Uppland

ISBN:


Författare: Curman, Sigurd 1879-1966

Titel: Museibyggnader : några principiella synpunkter rörande deras planläggning / Sigurd Curman

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Skandinaviska museiförbundet, 1933

Omfång/sidantal: 20 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Curman, Sigurd 1879-1966

Titel: Riksantikvarieämbetets 300-årsjubileum den 6 november 1930 : en minnesskrift / utgiven av Sigurd Curman

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Generalstabens litografiska anstalt, 1931 (Stockholm : A. Börtzells Tryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: 170 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kulturminnesvård
Riksantikvarieämbetet

ISBN:


Författare: Curman, Sigurd 1879-1966

Titel: Svensk fornminneslagstiftning i ny form / Sigurd Curman

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: [Förf.] , (Lund : Stockholm , 1943

Omfång/sidantal: 13 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kulturminnesvård
Fornminneslagen

ISBN:


Författare: Curman, Sigurd 1879-1966

Titel: Vreta Klosters kyrka : min första stora kyrkorestaurering / Sigurd Curman

Ingår i: Östergötland Linköping : Östergötlands länsmuseum, 0349-0440 ; 1966-1967

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1967 (Linköping : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 3-21 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Klosterkyrkor Sverige Östergötland

ISBN:


Författare: Curry-Lindahl, Kai 1917-1990

Titel: Zoologiska studier på Blå Jungfrun / Kai Curry-Lindahl

Ingår i: Fauna och flora : populär tidskrift för biologi 1950 häfte 5-6

Förlag, utgivningsår: Lund : Bertil Hanström, 1950 (Uppsala : Almqvist & Wiksells boktr.)

Omfång/sidantal: s. 208-234, : ill. , kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Zoologi Sverige Småland

ISBN:


Författare: Cyrén, Gunnar 1931-2013

Titel: Gunnar Cyrén : glas, silver, stål och plast : det bästa under 30 år : utställning i samarbete med Orrefors glasbruk : Länsmuseet i Gävle 10 juni-2 september 1990 ... /[produktion: Anders Reihnér]

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Orrefors : Orrefors glasbruk, [1990] (Borgholm : Ölandstryckarna)

Omfång/sidantal: 31 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104


Tillbaka