Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104


Författare: Cleve, Nils 1905-1988

Titel: Bygdemuseer och "gammelgårdar" / Nils Cleve

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1931

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1931

Omfång/sidantal: s. 9-12 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Museer Finland

ISBN:


Författare: Cleve, Nils 1901-1988

Titel: Det stämpelornerade remgarnityret i fyndet från Åker i Norge / Nils Cleve

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 49(1942)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1942 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. [13]-22 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Norge
Järnåldern Norden
Vendeltiden Norden
Merovingertid

ISBN:


Författare: Cleve, Nils 1905-1988

Titel: En dryckeskåsa i Västerviks museum / Nils Cleve

Ingår i: Meddelande / Tjustbygdens kulturhistoriska förening ; 011(1954)

Förlag, utgivningsår: Västervik : Tjustbygdens kulturhistoriska förening, 1954 (Västervik : Ekblad)

Omfång/sidantal: s. 5-11 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Dryckeskärl

ISBN:


Författare: Cleve, Nils 1901-1988

Titel: Ett i Finland funnet tistelspänne / Nils Cleve

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 48(1941)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1941 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 12-22 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Silverarbeten
Silversmide
Smycken historia Finland forntiden
Smycken arkeologiska lämningar Finland forntiden
Spännen
Fibulor
Skattfynd Finland
Vikingatiden Finland

ISBN:


Författare: Cleve, Nils 1901-1988

Titel: Ett par tavastländska "svärdslipningsstenar" / Nils Cleve

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 41(1934)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1934 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 1-5

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Fornlämningar Finland
Järnåldern Finland
Vikingatiden Finland
Svärdslipningsstenar
Slipblock
Sliphällar

ISBN:


Författare: Cleve, Nils 1905-1988

Titel: Ett skelettgravfält från romersk järnålder på Kroggårdsmalmen i Karis (Nyland) / Nils Cleve

Ingår i: Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja : Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 40

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1934 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: s. 60-68 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gravskick Finland Järnåldern
Gravskick arkeologi Finland forntiden
Skelettgravar Finland Järnåldern

ISBN:


Författare: Cleve, Nils 1901-1988

Titel: Finländska fornsaker : 2, Eldstål med bronsfäste / Nils Cleve

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 36(1929)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1929 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 51-60 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Järnåldern Finland
Vikingatiden Finland
Redskap
Eldstål

ISBN:


Författare: Cleve, Nils 1901-1988

Titel: Finländska fornsaksformer under järnåldern. 1, Ögleformiga spännen i Finland / Nils Cleve

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 34(1927)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1927 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 1-13 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Järnåldern Finland
Folkvandringstiden
Vikingatiden
Finland handelsförbindelser forntiden
Spännen Finland
Fibulor Finland

ISBN:


Författare: Cleve, Nils 1905-1988

Titel: Motsättningar i nordisk och mellaneuropeisk folkvandringstidskronologi / Nils Cleve

Ingår i: Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja : Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 45

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1945 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: s. 154-160

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologisk datering
Folkvandringstiden Europa
Folkvandringstiden Norden

ISBN:


Författare: Cleve, Nils 1905-1988

Titel: Skelettgravfälten på Kjuloholm i Kjulo. 1, Den yngre folkvandringstiden / Nils Cleve

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1943 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: 233 s. 33 pl-bl. : ill.

Innehåll:

Serie: Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja : Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 44

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folkvandringstiden Finland
Gravfält Finland
Skelettgravar Finland Folkvandringstiden

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104


Tillbaka