Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340


Författare: Bagge, Axel 1894-1953

Titel: "Korphacka" från Tryserum i Småland / Axel Bagge

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 42(1947)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Stockholm , 1947 (Generalstabens litografiska anstalt : )

Omfång/sidantal: s. 180-181

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stenåldern Sverige Småland

ISBN:


Författare: Bagge, Axel 1894-1953

Titel: Den äldre megalitkeramiken i Bohusläns stenkammargravar / Axel Bagge

Ingår i: Studier tillägnade Gunnar Ekholm : 13/3 1934 / [redaktion: Hjalmar Larsen ...]

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Lundequistska bokhandeln, 1934

Omfång/sidantal: s. 219-254 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Bohuslän
Stenåldern Sverige Bohuslän
Megalitkulturer Sverige Bohuslän
Megalitgravar Sverige Bohuslän
Gravar Sverige Bohuslän Stenåldern
Gravskick arkeologi Sverige Bohuslän forntiden
Keramik

ISBN:


Författare: Bagge, Axel 1894-1953

Titel: Die Funde aus Dolmen und Ganggräbern in Schonen, Schweden. 1, Das
Härad Villand / Axel Bagge und Lili Kaelas

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1950

Omfång/sidantal: 168 s., lxxxi, [1] pl-s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Skåne
Gravskick arkeologi Sverige Skåne forntiden
Gravar Sverige Skåne
Dösar Sverige Skåne
Gånggrifter Sverige Skåne
Stenåldern Sverige Skåne
Skåne fornlämningar

ISBN:


Författare: Bagge, Axel 1894-1953

Titel: Die Funde aus Dolmen und Ganggräbern in Schonen, Schweden. 1, Das
Härade Gärds, Albo, Järrestad, Ingelstad, Herrestad, Ljunits / Axel Bagge und Lili Kaelas

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1952

Omfång/sidantal: 106 s., xliv pl-s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Skåne
Gravskick arkeologi Sverige Skåne forntiden
Gravar Sverige Skåne
Dösar Sverige Skåne
Gånggrifter Sverige Skåne
Stenåldern Sverige Skåne
Skåne fornlämningar

ISBN:


Författare: Bagge, Axel 1894-1953

Titel: Ett skånskt lerkärl från stenåldern / Axel Bagge

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 35(1940)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1940

Omfång/sidantal: s. 71-78 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Skåne
Stenåldern Sverige Skåne
Trattbägarkulturen Sverige Skåne
Neolitisk tid Sverige Skåne
Keramik Sverige

ISBN:


Författare: Bagge, Axel 1894-1953

Titel: Nya märkliga stenåldersfynd från Västerbottens lappmarker / Axel Bagge

Ingår i: Västerbotten (Umeå), 0346-4938 ; 24(1943)

Förlag, utgivningsår: Umeå : Västerbottens läns hembygdsförening, 1943 (Umeå : Aktiebolaget Nyheternas tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 77-94 : ill. ; 21,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fornlämningar Sverige Västerbotten Stenåldern
Stenåldern Sverige Västerbotten

ISBN:


Författare: Bagge, Axel 1894-1953

Titel: Om skifferspetsarna i svensk stenålder / Axel Bagge

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 18(1923)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1923

Omfång/sidantal: s, 9-38 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stenåldern Sverige

ISBN:


Författare: Bagge, Axel 1894-1953

Titel: Stenåldern vid Torne träsk / Axel Bagge

Ingår i: Norrbotten (Luleå), 0546-3467 ; 1937

Förlag, utgivningsår: Luleå : Norrbottens läns hembygdsförening, 1937 (Luleå : Luleå boktryckeriaktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 89-106 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stenåldern Sverige Norrland

ISBN:


Författare: Bagge, Axel 1894-1953

Titel: Stenåldersboplatsen vid Fagervik i Krokes s:n, Östergötland : ett preliminärt meddelande / Axel Bagge

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening ; 1937-1938

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1938 (Linköping : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 151-159 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Östergötland
Stenåldern Sverige Östergötland
Boplatser stenåldern Sverige Östergötland
Bosättningar Sverige Östergötland Stenåldern

ISBN:


Författare: Bagge, Axel 1894-1953

Titel: Stenåldersboplatsen vid Humlekärrshult, Oskarshamn / Axel Bagge

Ingår i: Meddelanden / Kalmar läns fornminnesförening, 0451-2715 ; 024(1936)
Kalmar län (Kalmar) 0451-2715 ; 024(1936)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1936

Omfång/sidantal: s. 55-99. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Småland
Stenåldern Sverige Småland
Boplatser stenåldern Sverige Småland
Bosättningar Sverige Småland Stenåldern

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340


Tillbaka