Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340


Författare: Borgwall, Manne 1884-1958

Titel: Åbrandtgården vid Strandgatan / Manne Borgwall

Ingår i: Kalmar i minnets skimmer

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Appeltoffts bokhandel, 1954

Omfång/sidantal: s. 154-157 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Kalmar
Gator Sverige Kalmar
Kalmar byggnader historia

ISBN:


Författare: Borgwall, Manne 1884-1958

Titel: Ängö genom tiderna : glimtar från det gamla idylliska fiskeläget på 1880- och 1890-talen / Manne Borgwall

Ingår i: Från flydda tiders Kalmar

Förlag, utgivningsår: Kalmar : [Appeltoffts bokhandel], 1944

Omfång/sidantal: s. 40-53 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Kalmar
Fiskelägen Sverige Kalmar
Öar Sverige Kalmar
Lokalhistoria Sverige Kalmar

ISBN:


Författare: Borgwall, Manne 1884-1958

Titel: Bilder ur mitt minnesalbum / Manne Borgwall

Ingår i: Kalmar i minnets skimmer

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Appeltoffts bokhandel, 1954

Omfång/sidantal: s. 103-110 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Kalmar
Fackföreningsrörelsen Sverige Kalmar
Storstrejken 1902
Storstrejken 1909
1914-1918 (första världskriget)
1939-1945 (andra världskriget)

ISBN:


Författare: Borgwall, Manne 1884-1958

Titel: Blixtvisit i 70-talets Kalmar : brytningen mellan gammal tid och ny markeras av järnvägens tillkomst år 1874 / Manne Borgwall

Ingår i: Från flydda tiders Kalmar

Förlag, utgivningsår: Kalmar : [Appeltoffts bokhandel], 1944

Omfång/sidantal: s. 28-35 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Kalmar
Järnvägar historia Sverige Kalmar 1800-talet
Lokalhistoria Sverige Kalmar

ISBN:


Författare: Borgwall, Manne 1884-1958

Titel: Då "Tvättfatet" och Slottsfjärden var ett / Manne Borgwall

Ingår i: Kalmar i minnets skimmer

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Appeltoffts bokhandel, 1954

Omfång/sidantal: s. 85-86 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Kalmar

ISBN:


Författare: Borgwall, Manne 1884-1958

Titel: Då cikorian odlades i Kalmar / Manne Borgwall

Ingår i: Kalmar i minnets skimmer

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Appeltoffts bokhandel, 1954

Omfång/sidantal: s. 183-189

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Kalmar
Kaffe
Kaffesurrogat

ISBN:


Författare: Borgwall, Manne 1884-1958

Titel: Då Dryaden kom till och Kvarnholmens vallar planterades : några anteckningar ur gamla papper (Kalmar) / Manne Borgwall

Ingår i: Kalmar i minnets skimmer

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Appeltoffts bokhandel, 1954

Omfång/sidantal: s. 20-23 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Kalmar
Fortifikation Sverige Kalmar
Sällskap Sverige Kalmar
Föreningar Sverige Kalmar
Odling Sverige Kalmar

ISBN:


Författare: Borgwall, Manne 1884-1958

Titel: Då segelfartygens mängd skådades i Kalmar hamn / Manne Borgwall

Ingår i: Kalmar i minnets skimmer

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Appeltoffts bokhandel, 1954

Omfång/sidantal: s. 34-35 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Hamnar Sverige Kalmar
Segelfartyg Sverige

ISBN:


Författare: Borgwall, Manne 1884-1958

Titel: Det vackra Stensberg : lektor O. E. L. Dahms sommarhem / Manne Borgwall

Ingår i: Från flydda tiders Kalmar

Förlag, utgivningsår: Kalmar : [Appeltoffts bokhandel], 1944

Omfång/sidantal: s. 92-98 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Kalmar
Sommarnöjen Sverige Kalmar
Lokalhistoria Sverige Kalamr

ISBN:


Författare: Borgwall, Manne 1884-1958

Titel: En f.d. torpare på Skälby berättar : livet i helg och söcken på en herrgård fordomsdags / Manne Borgwall

Ingår i: Kalmar i minnets skimmer

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Appeltoffts bokhandel, 1954

Omfång/sidantal: s. 63-68 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Kalmar
Herrgårdar Sverige Kalmar
Torpare Sverige

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340


Tillbaka