Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340


Författare: Bringéus, Nils-Arvid 1926-

Titel: Ett nyfunnet kistebrev med svenska kungligheter / Nils-Arvid Bringéus

Ingår i: Saga och sed : Kungl. Gustav Adolfs akademien, 1934- 0586-5360 ; 1998

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs akademien, 1998

Omfång/sidantal: s. 97-102 : ill

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kistebrev Sverige
Folkkonst Sverige

ISBN:


Författare: Bringéus, Nils-Arvid 1926-

Titel: Färglitografier som kistebrevsförlagor / Nils-Arvid Bringéus

Ingår i: Årsbok / Varbergs museum, 0083-5536 ; 30(1979)

Förlag, utgivningsår: Varberg : Stiftelsen Hallands länsmuseer, 1979 (Varberg : Bröderna Carlssons boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 11-28 : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kistebrev Sverige

ISBN:


Författare: Bringéus, Nils-Arvid 1926-

Titel: Festfirande i Kalmar län året runt / Nils-Arvid Bringéus

Ingår i: Kalmar län (Kalmar), 0451-2715 ; 091(2007)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2007 (Kalmar : KalmarSund Tryck)

Omfång/sidantal: s. 8-37 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Festseder Sverige Kalmar län

ISBN:


Författare: Bringéus, Nils-Arvid 1926-

Titel: Folkkonst och forskning : en tillbakablick / Nils-Arvid Bringéus

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 2005

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 2005 (Värnamo : Fält & Hässler)

Omfång/sidantal: s. 16-29, 255-256 : ill.

Innehåll:

Serie: Formgivare: folket

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folkkonst

ISBN:


Författare: Bringéus, Nils-Arvid 1926-

Titel: Folklig kultur och social struktur / Nils-Arvid Bringéus

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1978:02

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1978

Omfång/sidantal: s. [1]-56

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Etnologi forskning
Etnologi metodik

ISBN:


Författare: Bringéus, Nils-Arvid 1926-

Titel: Folkliga bildframställningar av de olika samhällsstånden / Nils-Arvid Bringéus

Ingår i: Årsbok / Varbergs museum, 0083-5536 ; 29(1978)

Förlag, utgivningsår: Varberg : Stiftelsen Hallands länsmuseer, 1978 (Varberg : Bröderna Carlssons boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 5-56 : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folkkonst Sverige

ISBN:


Författare: Bringéus, Nils-Arvid 1926-

Titel: Folkliga föreställningar kring födan / Nils-Arvid Bringéus

Ingår i: Årsbok / Skånes hembygdsförbunds,0347-2418 ; 1991
Skånes hembygdsförbunds årsbok, 0347-2418 ; 1991

Förlag, utgivningsår: Kristianstad : Skånes hembygdsförbund, 1991 (Lund : BTJ-tryck)

Omfång/sidantal: s. 115-141 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Matvanor historia Sverige Skåne
Folktro
Folkseder

ISBN:


Författare: Bringéus, Nils-Arvid 1926-

Titel: Folklivsforskare på fest - eller kapitlet som inte kom med i festskriften / Nils-Arvid Bringéus

Ingår i: Lundalinjer : meddelanden från Etnologiska institutionen och Folklivsarkivet, 1100-2212 ; Nr 101(1988)

Förlag, utgivningsår: Lund : Etnologiska institutionen och Folklivsarkivet, 1988 (Lund : Etnologiska institutionen, Lunds univ.)

Omfång/sidantal: s. 4-12 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fester

ISBN:


Författare: Bringéus, Nils-Arvid 1926-

Titel: Folklivsforskning universitetsämne i Göteborg? / Nils-Arvid Bringéus

Ingår i: Meddelanden / Institutionen för folklivsforskning, 0456-8591 ; 049(1968)

Förlag, utgivningsår: Lund : Institutionen för folklivsforskning, Lunds univ., 1968

Omfång/sidantal: s. 1-5

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Bringéus, Nils-Arvid 1926-

Titel: Folklorism : några principiella synpunkter med svensk bakgrund / Nils-Arvid Bringéus

Ingår i: Meddelanden / Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet vid Lunds universitet 0345-293X ; 082(1979)

Förlag, utgivningsår: Lund : Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet, 1979 (Lund : Etnologiska institutionen)

Omfång/sidantal: s. 1-12

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folkloristik forskning

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340


Tillbaka