Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340


Författare: Bech, Gustav

Titel: Industrier för 400 år sedan / Gustav Bech

Ingår i: Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult ; 1991

Förlag, utgivningsår: Oskarshamn : Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult, 1991 (Oskarshamn : Tryckeri AB Primo)

Omfång/sidantal: s. 20-24 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Industrialismen historia Sverige 1500-tal

ISBN:


Författare: Bech, Gustav

Titel: Namnet Påskallavik igen / Gustav Bech

Ingår i: Årsskrift / Hembygdsföreningen Oskarshamns-Döderhult ; 1995

Förlag, utgivningsår: Oskarshamn : Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult, 1995

Omfång/sidantal: s. 18-22 : illl. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Ortnamn Sverige

ISBN:


Författare: Bech, Gustav

Titel: Porskärsö och Smälte å : några namn på sjöar, bäckar, ängar m.m. på 1500-talet / Gustav Bech

Ingår i: Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult ; 1988

Förlag, utgivningsår: Oskarshamn : Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult, 1988 (Oskarshamn : Tryckeri AB Primo)

Omfång/sidantal: s. 21-23 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Ortnamn Sverige 1500-tal

ISBN:


Författare: Bechstadius, Carl 1690-1739

Titel: Then adelige, och lärde swenske siö-man; thet är I. Matrikel öfwer Sweriges ridderskap och adel, hwilka uthaf siö-män hafwa theras uhrsprung. II. Förteckning uppå några svenska siö- och ammiralitets-herrar och officerare, the ther igenom lärdom, och studier hafwa giordt sig bekanta. Hwar wid foges en tilökning af några andra märkwärdiga saker, thet kongl. swenska siöwesendet beträffande: vngdomen wid kongl. swenska ammiralitetet til wälment tienst uthgifne af Carl N. Bechstadius ... Stockholm, vplagd med Joh. Laur. Horrns, kongl. ant. archiv. boktr. bekostnad. Åhr 1734.

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : , 1734 (Stockholm : Horrn)

Omfång/sidantal: [08] , 148 s. =(s. 145-48 opag.)= ;4:o

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Biografi Sverige flottan

ISBN:


Författare: Beck, Waldemar

Titel: Jag kom till Sverige : Uddevallavarvet / Waldemar Beck

Ingår i: Sjöhistorisk årsbok, 0349-019X ; 2004/2005

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm, 2004 (Ödeshög : Danagårds grafiska)

Omfång/sidantal: s. 193-198

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Tyskar i utlandet Sverige personliga berättelser
Invandrare Sverige personliga berättelser
Varvsarbetare historia Sverige 1900-talet

ISBN:


Författare: Becker, Carl Johan

Titel: Den grubekeramiske kultur i Danmark = the pitted-ware culture in Denmark / C. J. Becker

Ingår i: Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie, 0084-585X ; 1950

Förlag, utgivningsår: København : Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, 1951

Omfång/sidantal: s. 153-274 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gropkeramisk kultur
Stenåldern arkeologi Danmark
Arkeologi Danmark

ISBN:


Författare: Becker, Carl Johan

Titel: Maglemosekultur paa Bornholm / C. J. Becker

Ingår i: Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie, 0084-585X ; 1951

Förlag, utgivningsår: København : Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, 1952

Omfång/sidantal: s. 96-177 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Danmark
Stenåldern Bornholm
Maglemosekulturen

ISBN:


Författare: Becker, Carl Johan

Titel: Mosefundne lerkar fra yngre stenalder : studier over tragtbægerkulturen i Danmark / C. J. Becker

Ingår i: Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie, 0084-585X ; 1947

Förlag, utgivningsår: København : Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, 1947

Omfång/sidantal: 318, xviii s. xxviii pl.-s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stenåldern Danmark
Neolitisk tid Danmark
Trattbägarkulturen Danmark

ISBN:


Författare: Becker, Karin 1946-

Titel: Med svenska ögon - ett mångkulturellt odlingsområde 1990 och 2000 / Karin Becker, Barbro Klein

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 2003

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 2003 (Värnamo : Fälth & Hässler)

Omfång/sidantal: s. 151-181, 248-250 : ill.

Innehåll:

Serie: Stadens odlare

Ämnesord och genrebeteckningar:
Koloniträdgårdar Sverige 1990-talet
Invandrare Sverige

ISBN:


Författare: Beckett, Francis

Titel: Gammel dansk kunst : bygninger og kunsthaandværk / text af Francis Beckett & Chr. Axel Jensen

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: København : Hassing, 1921

Omfång/sidantal: 193 s

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340


Tillbaka