Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340


Författare: Bellander, Erik 1901-1982

Titel: En svensk främlingslegion på 1740-talet [Den första svenska husarkåren] / Erik Bellander

Ingår i: Meddelande från Kungl. Armémuseum (Stockholm), 0349-1048 ; 13(1952)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen Armémusei vänner, 1952 (Stockholm : Esselte)

Omfång/sidantal: s. [58]-66

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Husarkåren Historia Sjuåriga kriget 1757-1762 Sverige

ISBN:


Författare: Bellander, Erik 1901-1982

Titel: En svensk justaucorps och dess franska förebilder / Erik Bellander

Ingår i: Meddelande från Kungl. Armémuseum (Stockholm), 0349-1048 ; 15(1954)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen Armémusei vänner, 1954 (Stockholm : Börtzell, Esselte)

Omfång/sidantal: s. [27]-60 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Militär uniform

ISBN:


Författare: Bellander, Erik 1901-1982

Titel: En uniformsstudie i Kalmar museum / Erik Bellander

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska vapenhistoriska sällskapet, 1942-1943

Omfång/sidantal: s. [79]-85 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Militära uniformer Sverige

ISBN:


Författare: Bellander, Erik 1901-1982

Titel: Ett regemente med färg : några drag ur Jönköpings regementes uniformshistoria / Erik Bellander

Ingår i: Småländska kulturbilder, 0347-917X ; 1963
Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund, 0348-9906 ; 36(1936)

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Jönköpings läns museum, 1963 (Värnamo : Fälth)

Omfång/sidantal: s. 44-59 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Uniformer Sverige Småland
Regementen Sverige Småland

ISBN:


Författare: Bellander, Erik 1901-1982

Titel: Fornminnesinventeringen i Österfärnebo och Hedesunda socknar / Erik Bellander

Ingår i: Från Gästrikland, 0429-2820 ; 1931

Förlag, utgivningsår: Gävle : Gästriklands kulturhistoriska förening, 1931 (tryckt 1932) (Gefle : Lantmännens tryckeri)

Omfång/sidantal: s. [107]-114] : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gästrikland
Fornlämningar Sverige Gästrikland

ISBN:


Författare: Bellander, Erik 1901-1982

Titel: Fynd och forskningar : aktuellt från Länsmuseets verksamhetsfält : Smålandsdragon 1808 : en sällsynt uniformsbild / Erik Bellander

Ingår i: Meddelanden / Kalmar läns fornminnesförening, 0451-2715 ; 049(1961)
Kalmar län (Kalmar) 0451-2715 ; 049(1961)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1961

Omfång/sidantal: s. 155-157 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Militära uniformer Sverige Småland

ISBN:


Författare: Bellander, Erik 1901-1982

Titel: Gästriklands järnåldersbebyggelse. 1, Fornlämningar och fynd / Erik Bellander

Ingår i: Från Gästrikland, 0429-2820 ; 1938

Förlag, utgivningsår: Gävle : Gästriklands kulturhistoriska förening, 1938 (tryckt 1939) (Gefle : Lantmännens tryckeri Westlund & Co)

Omfång/sidantal: s. 7-156 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnåldern Sverige Gästrikland
Fornlämningar Sverige Gästrikland
Bebyggelse historia Sverige Gästrikland forntiden

ISBN:


Författare: Bellander, Erik 1901-1982

Titel: Gästriklands järnåldersbebyggelse. 2, Bebyggelsehistoria / Erik Bellander

Ingår i: Från Gästrikland, 0429-2820 ; 1944

Förlag, utgivningsår: Gävle : Gästriklands kulturhistoriska förening, 1944 (Gävle : Lantmännens tryckeri Westlund & Co)

Omfång/sidantal: s. [5]-95 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gästrikland
Järnåldern Sverige Gästrikland
Bebyggelse historia Sverige Gästrikland forntiden

ISBN:


Författare: Bellander, Erik 1901-1982

Titel: Inventering av Kalmarområdets fasta fornlämningar / Erik Bellander

Ingår i: Sancte Christophers gilles chroenica, 0283-8184 ; 06-07(1933)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Sancte Christophers gille, 1933 (Kalmar : Kalmar tryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 101

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fornlämningar Sverige Kalmar
Arkeologi Sverige Kalmar

ISBN:


Författare: Bellander, Erik 1901-1982

Titel: Karl XI:s skans : några notiser kring en övningsanläggning på Ladugårdsgärdet / Erik Bellander

Ingår i: Meddelande från Kungl. Armémuseum (Stockholm), 0349-1048 ; 22(1961)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen Armémusei vänner, 1961 (Stockholm : Börtzell, Esselte)

Omfång/sidantal: s. [29]-57 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Armén övningsplats Stockholm
Fortifikation Sverige Stockholm
Skansar historia Sverige Stockholm 1600-talet

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340


Tillbaka