Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144


Författare: Pettersson, Jarl-Inge

Titel: Bebyggelseutvecklingen i tre öländska socknar under stenålder och äldre bronsålder / Jarl-Inge Pettersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Lund : Lunds universitet, Arkeologiska institutionen, 1981

Omfång/sidantal: 70 s. : ill., kartor

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stenåldern Sverige Öland
Bronsåldern Sverige Öland

ISBN:


Författare: Pettersson, Johan

Titel: Bohuslänska stenbyggnader i skalmurskonstruktion / Johan Pettersson

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1948

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1948

Omfång/sidantal: s. 145-161 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Byggnader Sverige Bohuslän
Byggnadsteknik

ISBN:


Författare: Pettersson, Johan 1923-

Titel: De levde bland bergen : studier i Tjörns kulturhistoria / Johan Pettersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Malung : Dalaförlaget, 1971 (Malung : Malungs boktryckeri)

Omfång/sidantal: 211 s. : ill. ; 25,5 cm

Innehåll:

Serie: Bohusläns hembygdsförbunds skrifter ; 4

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Pettersson, Johan 123-

Titel: Eld på berget / Johan Pettersson

Ingår i: Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift, 0523-8609 ; 1961

Förlag, utgivningsår: Uddevalla : Bohusläns hembygdsförbund, 1961 (Uddevalla : Barneviks tryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 30-36 ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vårdkasar Sverige Bohuslän

ISBN:


Författare: Pettersson, Johan 1923-

Titel: Kupolbyggnader med falska valv : en undersökning över primitivt byggnadsskick i Medelhavsområdet och Nordvästeuropa med utgångspunkt från västsvenskt material / Johan Pettersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Lund : Folklivsarkivet, 1954 (Lund : Skånska centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: 55 s. : ill., kart.

Innehåll:

Serie: Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, 0346-6051 ; 2

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Pettersson, Johan

Titel: Stjärnformiga karvsnittsornament i sten : några anteckningar till ett stycke norsk-svensk kyrkokonst / Johan Pettersson

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1955:03/04

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1955

Omfång/sidantal: s. [69]-100 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrklig konst
Kyrkor Sverige Bohuslän

ISBN:


Författare: Pettersson, Johan

Titel: Vårdkasar, farleder och skärgårdsbebyggelse / Johan Pettersson

Ingår i: Unda maris, 0349-0335 ; 1951-1952

Förlag, utgivningsår: Göteborg : Sjöfartsmuseet i Göteborg, 1952 (tryckt 1953) (Göteborg : Elanders boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 69-77 : ill. ; 23,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vårdkasar
Vattenvägar Sverige
Bebyggelse Sverige

ISBN:


Författare: Pettersson, Johan

Titel: Vindlekan och bomärket / Johan Pettersson

Ingår i: Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift, 0523-8609 ; 1976

Förlag, utgivningsår: Uddevalla : Bohusläns hembygdsförbund, 1976 (Uddevalla : Risbergs Tryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 31-38 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Hällristningar Sverige Bohuslän
Arkeologi Sverige Bohuslän
Arkeologi Bohuslän Tjörn

ISBN:


Författare: Pettersson, John A.

Titel: Blå Jungfrun / John A. Pettersson

Ingår i: Öländsk bygd : Åkerbo härad : Åkerbo hembygdskrets årsbok, 1102-2493 ; 2010

Förlag, utgivningsår: Löttorp : Åkerbo hembygdskrets, 2010

Omfång/sidantal: s. 90

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Svensk poesi

ISBN:


Författare: Pettersson, Karl

Titel: Minnen från Tuna / Karl Pettersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Tuna : ,

Omfång/sidantal: 53 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144


Tillbaka