Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144


Författare: Pipping, Hugo

Titel: Om några gotländska runinskrifter / Hugo Pipping

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1900

Omfång/sidantal: s. 50-65 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Runinskrifter Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Pipping, Rolf 1889-1963

Titel: Ett dubbeltydigt omen / Rolf Pipping

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1936

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1936

Omfång/sidantal: s. 80-82

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Omen

ISBN:


Författare: Pipping, Rolf 1889-1963

Titel: Några åländska ortnamn / Rolf Pipping

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1929:2, Studier och uppsatser tillägnade Otto Andersson på hans femtioårsdag den 27 april 1929

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1929

Omfång/sidantal: s. 89-96

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Ortnamn Åland

ISBN:


Författare: Pipping, Rolf 1889-1963

Titel: Östsvenska ordspråk med anor från medeltiden / Rolf Pipping

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1934

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1934

Omfång/sidantal: s. 79-84

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Finlandssvenska
Svenska språket (i) Finland Ordspråk
Ordspråk Finland
Talesätt Finland

ISBN:


Författare: Pira, Adolf

Titel: Tvänne horn af ur i Lifrustkammaren / Adolf Pira

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1906

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1906 (Stockholm : Tryckeri Aktiebolaget Thule)

Omfång/sidantal: s. 202-209 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Jakt
Jakthorn

ISBN:


Författare: Pira, Emilie

Titel: Förlofning och bröllop hos allmogen i Bjuråkers socken i Helsingland i början af 1840-talet : ur Nordiska museets arkiv / Emilie Pira

Ingår i: Meddelanden / Samfundet för Nordiska museets främjande ; 1887

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, [1889]

Omfång/sidantal: s. 29-32 : ill

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Förlovning Sverige Hälsingland
Bröllop Sverige Hälsingland

ISBN:


Författare: Pira, Folke

Titel: Försvarsberedskapen och dess olika grenar / Folke Pira

Ingår i: Svenska folket genom tiderna : vårt lands kulturhistoria i skildringar och bilder. 12. De senaste årtiondena / redigerad av Ewert Wrangel [...] [...] under redaktionell medverkan av Arvid Gierow [...] Bror Olsson

Förlag, utgivningsår: Malmö : Allhem, 1940 (Malmö : Allhem)

Omfång/sidantal: s. 89-116 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Försvaret Sverige 1900-talet
1900-talet
Försvarspolitik historia

ISBN:


Författare: Pira, Ragnar 1884-1943

Titel: Ett litet bidrag till indelningsverkets historia / Ragnar Pira

Ingår i: Hembygden (Färgelanda) : Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, 0346-6132 ; 1941

Förlag, utgivningsår: Vänersborg : Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, 1941 (Göteborg : Elanders boktryckeriaktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 73-80 ; 22,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Indelningsverket

ISBN:


Författare: Pira, Sigurd 1875-1949

Titel: Från norra Smålands medeltid : kyrkohistoriska studier / Sigurd Pira

Ingår i: Meddelanden från Norra Smålands fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund ; 18(1945)

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Norra Smålands fornminnesförening : Jönköpings läns hembygdsförbund, 1945 (Jönköping : Lundgrenska boktryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 4-114

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkohistoria Sverige Medeltiden

ISBN:


Författare: Pira, Sigurd 1875-1949

Titel: Från norra Smålands medeltid : kyrkohistoriska studier / Sigurd Pira

Ingår i: Meddelanden från Norra Smålands fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund. ; 19(1946)

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Norra Smålands fornminnesförening : Jönköpings läns hembygdsförbund, 1946 (Jönköping : Lundgrenska boktryckeriet)

Omfång/sidantal: s. [3]-123 : ill.. ; 23 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkohistoria Sverige Småland Medeltiden

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144


Tillbaka