Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144


Författare: Petersson, Karl-Gustav 1927-2009

Titel: Fynd och forskningar : aktuellt från Länsmuseets verksamhetsfält : Mossbergahjorten / K G Petersson

Ingår i: Meddelanden / Kalmar läns fornminnesförening, 0451-2715 ; 048(1960)
Kalmar län (Kalmar) 0451-2715 ; 048(1960)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1960

Omfång/sidantal: s. 73 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Öland Mossberga
Mossfynd Sverige Öland

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustav 1927-2009

Titel: Fynd och forskningar : aktuellt från Länsmuseets verksamhetsfält : Nya skattefynd från vikingatiden / K G Petersson

Ingår i: Meddelanden / Kalmar läns fornminnesförening, 0451-2715 ; 049(1961)
Kalmar län (Kalmar) 0451-2715 ; 049(1961)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1961

Omfång/sidantal: s. 132-133 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Småland Käppevik
Arkeologi Sverige Öland Triberga

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustav 1927-2009

Titel: Fynd och forskningar : aktuellt från Länsmuseets verksamhetsfält : Prosten Thörnewall i Gladhammar och hans kyrkoavbildningar / K G Petersson

Ingår i: Meddelanden / Kalmar läns fornminnesförening, 0451-2715 ; 048(1960)
Kalmar län (Kalmar) 0451-2715 ; 048(1960)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1960

Omfång/sidantal: s. 74 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Präster Sverige Småland
Kyrkoherdar Sverige Småland
Sverige Småland Gladhammar
Fornminnesinventeringar Sverige Öland 1600-talet
Arkeologi Sverige Öland 1600-talet

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustav 1927-2009

Titel: Fynd och forskningar : aktuellt från Länsmuseets verksamhetsfält : Rika gravfynd vid Klinta i Köpings socken på Öland / K G Petersson

Ingår i: Meddelanden / Kalmar läns fornminnesförening, 0451-2715 ; 046(1958)
Kalmar län (Kalmar) 0451-2715 ; 046(1958)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1958

Omfång/sidantal: s. 82-84

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Öland Klint
Gravskick arkeologi Sverige forntiden
Gravar Öland Vikingatiden
Vikingatiden Sverige Öland

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustav 1927-2009

Titel: Fynd och forskningar : aktuellt från Länsmuseets verksamhetsfält : Tre bronsåldersföremål från Öland / K G Petersson

Ingår i: Meddelanden / Kalmar läns fornminnesförening, 0451-2715 ; 048(1960)
Kalmar län (Kalmar) 0451-2715 ; 048(1960)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1960

Omfång/sidantal: s. 71-72 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Öland
Svärd
Sverige historia forntiden
Bronsåldern Sverige Öland

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustav 1927-2009

Titel: Fynd och forskningar : inledning / K G Petersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns hembygdsförbund, Stiftelsen Kalmar läns museum, 1976

Omfång/sidantal: s. 12-27 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustav 1927-2009

Titel: Slubbemåla - skatten / K G Petersson

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 1974/1975

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda härads hembygdsförening, 1976 (Mönsterås : Sjöbergs Tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 34-38 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi
Skattfynd

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustav 1927-2009

Titel: Slubbemåla-skatten / K G Petersson

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 1974/1975

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda hembygdsförening, 1975

Omfång/sidantal: s. 34-38, : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Mönsterås
Skattfynd Sverige Mönsterås
Järnåldern Sverige Mönsterås
Vikingatiden Sverige Mönsterås
Myntfynd
Armringar

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustav 1927-2009

Titel: Smärre meddelanden : undersökning av hällkistor vid Torslunda på Öland / K G Petersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1956

Omfång/sidantal: s. 135-143 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Öland Torslunda
Arkeologi Sverige Öland
Stenåldern Sverige Öland
Hällkistor Sverige Öland
Gravar Sverige Öland
Gravskick arkeologi Öland forntiden

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustav 1927-2009

Titel: Stora Dalby i Kastlösa : ett märkligt öländskt fornminnesområde kartlagt / K G Petersson

Ingår i: Meddelanden / Kalmar läns fornminnesförening, 0451-2715 ; 045(1957)
Kalmar län (Kalmar) 0451-2715 ; 045(1957)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1957

Omfång/sidantal: s. 63-65 : karta

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Öland Stora Dalby
Gravar Sverige Öland
Gravskick arkeologi Sverige Öland Forntiden

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144


Tillbaka