Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144


Författare: Petersson, Jan

Titel: Världsarvets aktörer : en studie av södra Ölands odlingslandskap / Jan Petersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Högskolan, 2002

Omfång/sidantal: 33 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Världsarvet

ISBN:


Författare: Petersson, Jan

Titel: Världsarvets aktörer : en studie av södra Ölands odlingslandskap / Jan Petersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Högskolan, 2002

Omfång/sidantal: 33 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Världsarvet

ISBN:


Författare: Petersson, Jan-Olov

Titel: Blåsmusik i Tjust : folkrörelse under 120 år / Jan-Olov Petersson och Nils-Inge Andersson

Ingår i: Tjustbygden 1402-800X ; 057(2000)

Förlag, utgivningsår: Västervik : Tjustbygdens kulturhistoriska förening, 2000

Omfång/sidantal: s. 69-89 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Blåsorkestrar historia Sverige Tjust

ISBN:


Författare: Petersson, Jarl-Inge

Titel: Bebyggelseutvecklingen i tre öländska socknar under stenålder och äldre bronsålder / Jarl-Inge Petersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Lund : Universitetet, arkeologiska institutionen, 1981

Omfång/sidantal: 70 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Öland
Stenåldern Sverige Öland
Bronsåldern Sverige Öland
Historia Sverige Öland forntiden

ISBN:


Författare: Petersson, John P.

Titel: Hågkomster / John P. Petersson

Ingår i: Öländsk bygd : Åkerbo härad : Åkerbo hembygdskrets årsbok 1968 / redigerad av Erik Medelius

Förlag, utgivningsår: Löttorp : Åkerbos hembygdskrets, 1968 (Kalmar : Barometern)

Omfång/sidantal: s. 73-79 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Öland Böda

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustaf 1927-2009

Titel: Arkeologi från luften : kommentar till ett flygfoto över Ektorps borg i Gräsgårds socken på Öland / K G Petersson

Ingår i: Kalmar län (Kalmar), 0451-2715 ; 051(1963)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1963

Omfång/sidantal: s. 91-94 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Flygarkeologi
Fornborgar Sverige Öland

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustaf 1927-2009

Titel: Ernie Höglund : in memoriam / KG Petersson

Ingår i: Kalmar län (Kalmar), 0451-2715 ; 058(1973)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 1973

Omfång/sidantal: s. 128-129 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustaf 1927-2009

Titel: Ett bronsåldersfynd från Resmo socken, Öland / K. G. Petersson

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 50(1955)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1955

Omfång/sidantal: s. 122-125 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Öland Resmo
Bronsåldern Sverige Öland
Sverige Öland Resmo

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustaf 1927-2009

Titel: Ett gravfynd från Klinta, Köpings sn, Öland / K G Petersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker, 1958 (Stockholm : Almqvist & Wiksell)

Omfång/sidantal: s. 134-150 : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Öland
Sverige fornlämningar Öland
Gravrösen Sverige Öland
Gravskick arkeologi Öland forntiden
Gravar Sverige Öland

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustaf 1927-

Titel: Ett lerkärlsfragment : ett forntidsfragment / K G Petersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1958

Omfång/sidantal: s. 69-73 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Keramik

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144


Tillbaka