Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144


Författare: Petersson, Karl-Gustaf

Titel: Övrigt : från länsmuseets verksamhetsfält / K G Petersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 1978

Omfång/sidantal: s. 130-132 , : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustav 1927-2009

Titel: Det vikingatida Köping på Öland / K G Petersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Uppsala universitet, 1964

Omfång/sidantal: 72, + 34 bl. i bilagor. : ill., kartor

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Öland Köping
Vikingatiden arkeologi Sverige Öland
Arkeologi Sverige Öland

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustav 1927-2009

Titel: Ett bronsåldersfynd från Resmo socken, Öland / K G Petersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, u.å.

Omfång/sidantal: s. 122-125

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Öland
Öland fornlämningar
Bronsåldern Sverige Öland
Redskap arkeologiska lämningar Sverige Öland

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustav 1927-2009

Titel: Ett gravfynd från Klinta, Köpings sn, Öland / K G Petersson

Ingår i: Tor : meddelanden från Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker, 0495-8772 ; 1958

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker, 1958 (Stockholm : Almqvist & Wiksell)

Omfång/sidantal: s. 134-150 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Öland
Arkeologi Öland Klinta
Gravrösen Sverige Öland
Gravskick arkeologi Öland forntiden
Gravar Sverige Öland
Brandgravar Sverige Öland
Båtgravar Sverige Öland Vikingatiden
Silvermynt
Spännen
Pärlor
Glaspärlor
Spännbucklor
Bronsarbeten
Bronsfat
Bronskannor
Bronsringar
Silverhängen
Yxor
Nycklar
Saxar
Kedjor

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustav 1927-2009

Titel: Ett stenklot / K G Petersson

Ingår i: Sörmlandsbygden, 0349-0297 ; 1966

Förlag, utgivningsår: Nyköping : Södermanlands hembygdsförbund, 1966 (Nyköping : Gust. Österbergs tryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: s. 107-108 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Södermanland
Gravstenar

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustav 1927-2009

Titel: Från länsmuseets verksamhetsfält / K G Petersson

Ingår i: Kalmar län (Kalmar), 0451-2715 ; 063(1978)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 1978

Omfång/sidantal: s. 130-132 : ill

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Museer Sverige Kalmar

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustav 1927-2009

Titel: Fynd och forskningar : aktuellt från Länsmuseets verksamhetsfält : En älvkvarnssten och en ortnamnssägen / K G Petersson

Ingår i: Meddelanden / Kalmar läns fornminnesförening, 0451-2715 ; 047(1959)
Kalmar län (Kalmar) 0451-2715 ; 047(1959)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1959

Omfång/sidantal: s. 90-93

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustav 1927-2009

Titel: Fynd och forskningar : aktuellt från Länsmuseets verksamhetsfält : Ett lerkärlsfragment : ett forntidsfragment / K G Petersson

Ingår i: Meddelanden / Kalmar läns fornminnesförening, 0451-2715 ; 046(1958)
Kalmar län (Kalmar) 0451-2715 ; 046(1958)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1958

Omfång/sidantal: s. 69-73 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Keramik Sverige Öland
Arkeologi Sverige Öland

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustav 1927-2009

Titel: Fynd och forskningar : aktuellt från Länsmuseets verksamhetsfält : Kalmar stifts kyrkor under 17- 1800-talen / K G Petersson

Ingår i: Meddelanden / Kalmar läns fornminnesförening, 0451-2715 ; 048(1960)
Kalmar län (Kalmar) 0451-2715 ; 048(1960)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1960

Omfång/sidantal: s. 74-75 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor historia Sverige
Stift Sverige Kalmar

ISBN:


Författare: Petersson, Karl-Gustav 1927-2009

Titel: Fynd och forskningar : aktuellt från Länsmuseets verksamhetsfält : Korset på Kyrkogårdsskär / K G Petersson

Ingår i: Meddelanden / Kalmar läns fornminnesförening, 0451-2715 ; 048(1960)
Kalmar län (Kalmar) 0451-2715 ; 048(1960)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1960

Omfång/sidantal: s. 74 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Kyrkogårdsskär
Kors Sverige Småland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144


Tillbaka