Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144


Författare: Pälsi, Sakari 1882-1965

Titel: Om gravar med obrända lik / Sakari Pälsi

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 45(1938)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1938 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. [29]-36 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Järnåldern Finland
Gravar Finland
Gravskick arkeologi Finland forntiden

ISBN:


Författare: Pälsi, Sakari 1882-1965

Titel: Palomäen kivikautinen asuinpaikka Urjalassa / Sakari Pälsi

Ingår i: Suomen museo, 0355-1806 ; 20(1913)

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1914 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: s. [63]-79 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Stenåldern Finland
Boplatser stenåldern Finland
Bosättningar Finland Stenåldern

ISBN:


Författare: Pälsi, Sakari 1882-1965

Titel: Pielisensuun Mutalan kivikautinen liesi. 1, Kaivausselostus / Sakari Pälsi

Ingår i: Suomen museo, 0355-1806 ; 44(1937)

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1937 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: s. [1]-13 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Stenåldern Finland

ISBN:


Författare: Pälsi, Sakari

Titel: Puvustoaineksia Maskun Humikkalan kalmistosta / Sakari Pälsi

Ingår i: Suomen museo, 0355-1806 ; 35(1928)

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1928 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: s. [71]-79 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Arkeologi Finland Humikkala
Gravskick arkeologi Finland forntiden
Gravfält Finland
Medeltiden Finland
Kläder
1100-talet

ISBN:


Författare: Pälsi, Sakari 1882-1965

Titel: Über steinzeitliche Hakenfischereigeräte in Finland / Sakari Pälsi

Ingår i: Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja : Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 26

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1912 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: s. 195-204 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Stenåldern Finland
Fiskeredskap Finland Stenåldern

ISBN:


Författare: Päälsi, Sakari 1882-1965

Titel: Ein steinzeitlicher Moorfund / Sakari Päälsi

Ingår i: Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja : Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 28:2

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1915 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: 19 s. vi. pl-bl. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Stenåldern Finland

ISBN:


Författare: Päälsi, Sakari 1882-1965

Titel: Riukjärven ja piiskunsalmen Kivikautiset asuinpaikat Kaukolassa / Sakari Pälsi

Ingår i: Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja : Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 28:1

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1915 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: 180 s. xix pl-bl. : ill., kartor

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Stenåldern Finland
Boplatser stenåldern Finland
Bosättningar Finland Stenåldern

ISBN:


Författare: Pöykkö, Kalevi 1933-

Titel: Das Hauptgebäude der Kaiserlichen Alexander-Universität von Finnland : eine Untersuchung der Entwurfsstadien und Baugeschichte des Gebäudes von Carl Ludwig Engel mit Klärung des stil- und ideengeschichtlichen Hintergrunds und Erläuterung der Kompositionsmittel / Kalevi Pöykkö

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Finska fornminnesföreningen, 1972 (Helsinki : Oy Weilin + Göös AB)

Omfång/sidantal: 259 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 74

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Påhlman, Axel

Titel: Konsumtionsföreningen Kalmar : Minnesskrift 1907-1947 / Axel Påhlman

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : , (Stockholm : Tryckeriaktiebolaget Tiden)

Omfång/sidantal: 69,(1)s , : ill

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Kalmar
Konsumentkooperationen historia Sverige Kalmar 1900-talet

ISBN:


Författare: Påhlman, Axel 1882-1962

Titel: Marknader och marknadsliv : ett bidrag till den svenska handelns historia / Axel Påhlman

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: KF : Stockholm , 1957 (Stockholm : AB Godvil)

Omfång/sidantal: 189 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Marknader

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144


Tillbaka