Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414


Författare: Stille, Arthur 1863-1922

Titel: Bengt Oxenstiernas memorial af den 5 mars 1702 / Arthur Stille

Ingår i: Karolinska förbundets årsbok, 0348-9833 ; 1914

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Karolinska förbundet, 1915 (Lund : Berling)

Omfång/sidantal: s. 23-52 ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
1654-1718 (karolinska tiden, Sverige)

ISBN:


Författare: Stille, Arthur 1863-1922

Titel: De Schirrenska samlingarna till det stora nordiska krigets historia / Arthur Stille

Ingår i: Karolinska förbundets årsbok, 0348-9833 ; 1910

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Karolinska förbundet, 1911 (Lund : Berling)

Omfång/sidantal: s. 327-341 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
1654-1718 (karolinska tiden, Sverige)
Stora nordiska kriget 1700-1721
Arkiv

ISBN:


Författare: Stille, Arthur 1863-1922

Titel: Fältkonsistorieprotokoll från Bender / Arthur Stille

Ingår i: Karolinska förbundets årsbok, 0348-9833 ; 1917

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Karolinska förbundet, 1918 (Lund : Berling)

Omfång/sidantal: s. 81-93 ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
1611-1718 (stormaktstiden, Sverige)
Stora nordiska kriget 1700-1721
Kalabaliken i Bender 1713
1654-1718 (karolinska tiden, Sverige)
Karolinerna (svensk historia)
Svenska kyrkan i utlandet
Svenska krigsfångar
Sverige relationer historia Turkiet 1700-talet

ISBN:


Författare: Stille, Arthur 1863-1922

Titel: Saxos skånska stridsskildringar / Inträdestal av Arthur Stille

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 1923 (Uppsala : Almqvist & Wiksell)

Omfång/sidantal: 26 s.

Innehåll:

Serie: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar ; 34:3

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Stille, Arthur 1863-1922

Titel: Striden vid Bornhöft i Holstein 7 december 1813 / Arthur Stille ; jämte kort öfversikt af Kronprinsens husarregementes historia af Bror Cederström

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Malmö : M. Falkmans bokhandel, 1913 (Lund : Berling)

Omfång/sidantal: 150 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Slaget vid Bornhöft 1813
Fältslag
Krigföring
Militärhistoria

ISBN:


Författare: Stille, Arthur 1863-1922

Titel: Tvåhundraårsminnet av Karl XII:s död : Högtidstal vid Lunds universitets minnesfest på 200-årsdagen efter Konung Karl XII:s död den 30 november 1918 / Arthur Stille

Ingår i: Karolinska förbundets årsbok, 0348-9833 ; 1919

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Karolinska förbundet, 1920 (Lund : Berling)

Omfång/sidantal: s. 34-47 ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
1611-1718 (stormaktstiden, Sverige)
1654-1718 (karolinska tiden, Sverige)
Stora nordiska kriget 1700-1721

ISBN:


Författare: Stille, Arthur 1863-1922

Titel: Uggleherrarne från Snapphanetiden / Arthur Stille

Ingår i: Kulturhistoriska meddelanden : qvartalskrift. Bd 1, årg. 3, h. 1

Förlag, utgivningsår: Lund : Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, 1897 (Lund : E. Malmströms boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 17-30

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Snapphanar

ISBN:


Författare: Stille, Torbjörn

Titel: Ryssby rediviva : en kyrka åtruppstår / Torbjörn Stille

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Växjö : Växjö stifts hembygdskalender, 2005/2006

Omfång/sidantal: s. 113-130 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Småland
Sverige Småland Rockneby

ISBN:


Författare: Stjerna, Knut 1874-1909

Titel: Arkeologiska anteckningar till Beovulf / Knut Stjerna

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 10. Årg. 32-34(1903-1905)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1903, 1904, 1905

Omfång/sidantal: s. 436-451 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Norden

ISBN:


Författare: Stjerna, Knut 1874-1909

Titel: Bidrag till Bornholms befolkningshistoria under järnåldern / Knut Sjerna

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : (Haeeggström), 1905

Omfång/sidantal: 296 s.

Innehåll:

Serie: Antikvarisk tidskrift för Sverige ; 18:1

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414


Tillbaka