Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413


Författare: Schulze, Hella 1947-2010

Titel: Skurkvarnar i Dovreviken vid Borgholm : arkeologisk förundersökningen hösten 2003, Borgholm 11:1, Borgholms sn, Borgholms kn, Öland / Hella Schulze

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2007

Omfång/sidantal: 7 s. : ill., karta

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2007

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stenindustri historia Sverige Öland
Arkeologi Sverige Öland
Sverige Öland Borgholm

ISBN:


Författare: Schulze, Hella 1947-2010

Titel: Solberga 5:1 : schaktning för värmekulvert : fornlämning RAÄ 215 m fl, Köpings socken, Borgholms kommun, Öland : arkeologisk förundersökning 1997 / Hella Schulze

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2001

Omfång/sidantal: (6) s. : ill.

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2001

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Öland Köping
Arkeologi Sverige Öland
Fornlämningar Sverige Öland

ISBN:


Författare: Schulze, Hella 1947-2010

Titel: Solberga 5:11, schaktning för värmekulvert : fornlämning RAÄ 215 m fl, Köpings socken, Borgholms kommun, Öland : arkeologisk förundersökning 1997 / Hella Schulze

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2001

Omfång/sidantal: (6) s. : ill.

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2001

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige fornlämningar Öland
Stenåldern Sverige Öland
Arkeologi Sverige Öland
Sverige Öland Köping

ISBN:


Författare: Schulze, Hella 1947-2010

Titel: Stenåldersboplatsen i Köpingsvik / Hella Schulze

Ingår i: Kalmar län (Kalmar), 0451-2715 ; 63(1978)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 1978

Omfång/sidantal: s. 38-41: ill

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stenåldern Sverige Öland
Boplatser Sverige Öland

ISBN:


Författare: Schulze, Hella 1947-2010

Titel: Strandnära tomter vid Blå rör, Borgholm : fornlämning RAÄ 19, 20, Borgholm 11:46 samt del av 11:1, Borgholms socken, Borgholms kommun, Öland / Hella Schulze

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2003

Omfång/sidantal: 20 s. : ill., kartor

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2003

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige fornlämningar Öland Borgholm
Arkeologi Sverige Öland

ISBN:


Författare: Schulze, Hella 1947-2010

Titel: Teleledning vid husgrunder i Mörby, Löts socken, Öland : fornlämning RAÄ 41, Löts socken, Borgholms kommun, Öland : undersökning i form av antikvarisk kontroll, 1991 / Hella Schulze

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2001

Omfång/sidantal: 7 s. : ill. ; 30 cm

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2001

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige fornlämningar Öland
Arkeologi Sverige Öland
Husgrunder

ISBN:


Författare: Schulze, Hella 1947-2010

Titel: Tre undersökningar av gravfältet i Nyby, Källa socken på Öland : fornlämning RAÄ 68, Källa socken, Borgholms kommun, Öland : arkeologiska undersökningar 1958, 1960, 1963 / Hella Schulze

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2001

Omfång/sidantal: 11 s. : ill., karta

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2001

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Öland Källa
Gravfält arkeologi Sverige Öland
Fornlämningar Sverige Öland

ISBN:


Författare: Schulze, Hella 1947-2010

Titel: Två öländska gravar från sen stenålder / Hella Schulze

Ingår i: Kalmar län (Kalmar), 0451-2715 ; 063(1978)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 1978

Omfång/sidantal: s. 41-43: ill

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Öland
Stenåldern Sverige Öland
Gravar Sverige Öland Stenåldern
Gravskick arkeologi Sverige forntiden

ISBN:


Författare: Schulze, Hella 1947-2010

Titel: Uterum på Klinta 5:42, Köpingsvik, 2006 : RAÄ 215, Köping socken, Borgholms kommun, Öland : arkeologisk förundersökning 2006 av boplatslämningar / Hella Schulze

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2007

Omfång/sidantal: 6 s. : ill, karta

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2007

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bosättningar Sverige Öland
Boplatser Sverige Öland
Arkeologi Sverige Öland

ISBN:


Författare: Schulze, Hella 1947-2010

Titel: Utgrävningarna vid Köpings skola 1991 / Hella Schulze

Ingår i: Kalmar län (Kalmar), 0451-2715 ; 078(1993)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 1993

Omfång/sidantal: s. 133-141 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bosättningar Sverige Öland bronsåldern
Bronsåldern Sverige Öland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413


Tillbaka