Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413


Författare: Säve, Teofron

Titel: John Ericsson : lefnadsteckning / Teofron Säve

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Beijer, 1906 (Stockholm : Ivar Häggströms boktr.)

Omfång/sidantal: 208 s., 2 portr., 4 pl.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Biografier

ISBN:


Författare: Säve-Söderbergh, Torgny 1914-1998

Titel: Egyptisk egenart : gundproblem i gammalegyptisk kultur / Torgny Säve-Söderberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Lindblad, 1945

Omfång/sidantal: 138 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Säve-Söderbergh, Torgny 1914-1998

Titel: Invigning av utställningen "Bruegels" tid / Torgny Säve-Söderbergh

Ingår i: Bulletin / Nationalmuseum, 0347-7835 ; 08(1984:3)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nationalmuseum, 1984 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 87-91

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Utställningar Sverige 1980-talet

ISBN:


Författare: Søborg, Hans Kristian

Titel: Arkeologiske undersøkelser 1988 i forbindelse med planlagt ilandföring av gass fra Haltenbanken : Archaeological survey 1988 in connection with plans for transport of natural gas from Haltenbanken : alternativ: Tjeldberg odden = alternative: Tjeldbergodden / Hans Christian Søborg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Trondheim : Univ. i Trondheim, 1990

Omfång/sidantal: 108 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Rapport / Vitenskapsmuseet. Arkeologisk serie, 0802-300X ; 1990:2

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Söderberg, Barbro 1932-

Titel: Varför skriver vi inte med runor i dag? : skrift och språk i medeltidens Sverige / Barbro Söderberg

Ingår i: Runmärkt : från brev till klotter : runorna under medeltiden / redaktörer: Solbritt Benneth ...

Förlag, utgivningsår: Carlsson : Stockholm , 1994 (Borås : Centraltr.)

Omfång/sidantal: s. 41-52 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Runinskrifter Norden Medeltiden
Runor Norden Medeltiden

ISBN:


Författare: Söderberg, Bengt 1956-

Titel: Aristokratiskt rum och gränsöverskridande : Järestad och sydöstra Skåne mellan region och rike 600-1100 / Bengt Söderberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 2005 (Lund : Grahns tr.)

Omfång/sidantal: 518 s. : ill. : kartor

Innehåll:

Serie: Skrifter / Riksantikvarieämbetet arkeologiska undersökningar, 1102-187X ; 62

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bosättningar Sverige Skåne medeltiden

ISBN:


Författare: Söderberg, Bengt 1956-

Titel: Aristokratiskt rum och gränsöverskridande : Järrestad och sydöstra Skåne mellan region och rike 600-1100 / Bengt Söderberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 2005 (Lund : Grahns)

Omfång/sidantal: 518 s. : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie: Skrifter / Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar, 1102-187x ; 62

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bosättningar Sverige Skåne Medeltiden

ISBN:


Författare: Söderberg, Bengt 1956-

Titel: Aristokratiskt rum och gränsöverskridande : Järrestad och sydöstra Skåne mellan region och rike 600-1100 / Bengt Söderberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Riksantikvarieämbetets förlag, (Lund : Stockholm , 2005

Omfång/sidantal: 518 s. : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökninger, skrifter, 1102-187X ; 62

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bosättningar Sverige Skåne Medeltiden

ISBN:


Författare: Söderberg, Bengt

Titel: Dalaborg / Bengt Söderberg

Ingår i: Hembygden (Färgelanda) : Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, 0346-6132 ; 1940

Förlag, utgivningsår: Vänersborg : Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, 1940 (Göteborg : Elanders boktryckeriaktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 3-43 : ill. ; 22,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Dalsland
Borgar Sverige Dalsland medeltiden

ISBN:


Författare: Söderberg, Bengt

Titel: De gotländska passionsmålningarna och deras stilfränder : studier i birgittinskt muralmåleri / Bengt Söderberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets- historie och antikvitetsakademien, 1942 (Lund : Håkan Ohlsson)

Omfång/sidantal: 354 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Kungl. Vitterhets- historie och antikvitetsakademiens handlingar ; 54

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413


Tillbaka