Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413


Författare: Salén, Gösta

Titel: A. Kargel / text: Gösta Salén, Margret Henningstam, Per-Olov Grönstrand ; Foto: Karl-Olov Bergström ; layout: Christina Björk

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Riksutställningar, 1982

Omfång/sidantal: 14 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Salenius, J. Magnus 1846-1928

Titel: Anteckningar om häraders och städers vapen i östra Finland / J. M. Salenius

Ingår i: Finskt museum, 0355-1806 ; 09(1902)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1902 (Helsingfors : Lilius & Hertzberg)

Omfång/sidantal: s. 31-32

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stadsvapen Finland
Häradsvapen Finland

ISBN:


Författare: Salenius, Johan Magnus 1846-1928

Titel: On rummens innanrede på våra äldre slott under 1500-talet / J. M. Salenius

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 17(1910)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1910 (Helsingfors : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: s. 31-36

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Inredning historia Finland 1500-talet

ISBN:


Författare: Salin, Bernhard 1861-1931

Titel: Minnesteckning över Oscar Montelius / Bernhard Salin

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 1929 (Uppsala : Almqvist & Wiksell)

Omfång/sidantal: 44 s.

Innehåll:

Serie: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar ; 34:3

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Salin, Bernhard 1861-1931

Titel: Oscar Montelius : in memoriam / Bernhard Salin

Ingår i: Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening ; 06(1922)

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Norra Smålands fornminnesförening, 1922 (Jönköping : Richards aktiebolags boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 85-91 : ill. ; 23 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Salin, [Carl] Bernhard 1861-1931

Titel: Altarprydnaden från Broddetorps kyrka / Bernhard Salin

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska fornminnesföreningen, 1891

Omfång/sidantal: 30 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Altarprydnader Sverige

ISBN:


Författare: Salin, [Carl] Bernhard 1861-1931

Titel: De nordiska guldbrakteaterna : några bidrag till kännedom om brakteaternas utbredning och kulturhistoriska betydelse : en arkeologisk studie / Bernhard Salin

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : , 1895

Omfång/sidantal: 111 s.

Innehåll:

Serie: Antikvarisk tidskrift för Sverige : D. 14: Nr 2

Ämnesord och genrebeteckningar:
Guldbrakteater

ISBN:


Författare: Salin, [Carl] Bernhard 1861-1931

Titel: De nordiska guldbrakteaterna : några bidrag till kännedomen om brakteaternas utbredning och kulturhistoriska betydelse : en arkeologisk studie / Bernhard Salin

Ingår i: Antikvarisk tidskrift (1864) Stockholm, 1864-1924 ; 14:02

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets-, historie och antiqvitetsakademien, 1899

Omfång/sidantal: s.1-111 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Brakteater

ISBN:


Författare: Salin, [Carl] Bernhard 1861-1931

Titel: Die altgermanische Thierornamentik : typologische Studie über germanische Metallgegenstände aus dem IV. bis IX. Jahrhundert, nebst einer Studie über irische Ornamentik / aus dem Schwedischen Manuskript übers. von J. Mestorf

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1935

Omfång/sidantal: 388 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnåldern

ISBN:


Författare: Salin, [Carl] Bernhard 1861-1931

Titel: Fornminnen i Uppland undersökta sommaren 1890 / Bernhard Salin

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 07. Årg. 19(1890)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1890

Omfång/sidantal: s. 100-115 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Uppland
Gravfält Sverige Uppland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413


Tillbaka