Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413


Författare: Strömbom, Nils

Titel: Bonadsmålare och möbelmålare i Knäredstrakten / Nils Strömbom

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1956

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1956 (Stockholm : Thule)

Omfång/sidantal: s. 165-188 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bonadsmålare Sverige Halland 1700-talet 1800-talet
Möbelmåleri Sverige Halland 1700-talet 1800-talet

ISBN:


Författare: Strömbom, Nils

Titel: Dekorativt måleri i Närke under yngre Vasatid / Nils Strömbom

Ingår i: Från bergslag och bondebygd, 0347-6766 ; 11(1956)

Förlag, utgivningsår: Örebro : Örebro läns museum, 1956 (Örebro : Littorin Rydén)

Omfång/sidantal: s. 176-212 : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Dekorationsmålning Sverige Närke
Väggmåleri Sverige Närke
Kyrkomåleri Sverige Närke
1520-1611 (Vasatiden, Sverige)

ISBN:


Författare: Strömbom, Nils 1898-1983

Titel: Der Begründer der Knäreder Malerei Pehr Schönhult, Ängelholm / Nils Strömbom

Ingår i: Folkliv : review of Nordic and European ethnology : Zeitschrift für Nordische und Europäische Volkskunde : revue d'ethnologie nordique et européenne ; 1937:4

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Thule, 1937

Omfång/sidantal: s. 241-269 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Väggbeklädnad

ISBN:


Författare: Strömbom, Nils

Titel: En märklig bonadsmålare från Växjötrakten : några utblickar kring Allbo-Kinnevaldsmåleriet / Nils Strömbom

Ingår i: Årsbok / Hyltén-Cavalliusföreningen för hembygdskunskap och hembygdsvård ; 1958/1959

Förlag, utgivningsår: Växjö : Kronobergs läns musei- och hembygsförbund, [1959] (tryckt 1960) (Växjö : Växjöbladet)

Omfång/sidantal: s. 79-96 : ill. ; 20,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bonadsmåleri Sverige Kronoberg

ISBN:


Författare: Strömbom, Nils 1898-1983

Titel: Handwerkmässig und volkstümlich : ein Beitrag zur Charakteristik der Volkskunst / Nils Strömbom

Ingår i: Folk-liv : acta ethnologica et folkloristica Europaea svensk årsbok för europeisk folklivsforskning ; 1957-1958

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Generalstabens litografiska anstalts förlag, 1958

Omfång/sidantal: s. 163-184 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folkkonst

ISBN:


Författare: Strömbom, Nils

Titel: Mosjömålningarna : en ny länk i Vasatidens närkesmåleri / Nils Strömbom

Ingår i: Från bergslag och bondebygd, 0347-6766 ; 14(1959)

Förlag, utgivningsår: Örebro : Örebro läns museum, 1959 (Örebro : Littorin Rydén)

Omfång/sidantal: s. 5-22 : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkomåleri Sverige Närke
1520-1611 (Vasatiden, Sverige) Närke
Kyrkor Närke Mosjö
Kyrkor Närke Glanshammar

ISBN:


Författare: Strömbom, Nils

Titel: Några notiser om det dekorativa måleriet i Hälsingland under 1500-talet / Nils Strömbom

Ingår i: Hälsingerunor, 0440-0585 ; 1956

Förlag, utgivningsår: [Norrala] : Hälsinglands hembygdskrets, 1956 (Västerås : Lantmännens tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 29-70 : ill. ; 21,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bonadsmåleri historia Sverige Hälsingland 1500-talet
Folkkonst Sverige Hälsingland 1500-talet

ISBN:


Författare: Strömbom, Sixten 1888-1983

Titel: Forskningar på platsen för det forna Nya Lödöse (1915-1918) : stadskrönika, grävningsberättelse, fyndkatalog / Sixten Strömbom

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Göteborg : , 1924

Omfång/sidantal: 300 s. : ill., kart.

Innehåll:

Serie: Skrifter utgivna till Göteborgs stads trehundraårsjubileum genom jubileumsutställningens publikationskommitté ; 5

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Strömbom, Sixten

Titel: Katalog över porträttsamlingen på Gripsholm / utarbetad av Sixten Strömbom och Evald E:son Uggla

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : [Nationalmuseum], 1927 (Stockholm : Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & söner)

Omfång/sidantal: 225 s., 12 pl.-bl.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Svensk porträttkonst

ISBN:


Författare: Strömbom, Sixten 1888-1983

Titel: Saltzasamlingen på Mem : en emigrerande porträttsamling / Sixten Strömbom

Ingår i: Svenska kulturbilder. Bd. 02. Ny följd. D. 3-4

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Skoglund, [1934]

Omfång/sidantal: s. 115-140 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Herrgårdar Sverige Östergötland
Porträttsamlingar Sverige Östergötland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413


Tillbaka