Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


Författare: Tegengren, Helmer 1904-1974

Titel: Örlogsflottans fartygsbyggnader i Österbotten under den karolinska tiden / Helmer Tegengren

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1935

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1935

Omfång/sidantal: s. 3-36, 49-66

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Skeppsbyggeri historia Sverige 1500-talet 1600-talet
Krigsfartyg historia Sverige 1500-talet 1600-talet
Varvsanläggningar historia Sverige 1500-talet 1600-talet

ISBN:


Författare: Tegengren, Helmer 1904-1974

Titel: Örlogsflottans fartygsbyggnader i Österbotten under den karolinska tiden / Helmer Tegengren

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1935

Omfång/sidantal: s. 3-36

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Skeppsbyggeri historia Sverige 1500-talet 1600-talet
Krigsfartyg historia Sverige 1500-talet 1600-talet
Varvsanläggningar historia Sverige 1500-talet 1600-talet

ISBN:


Författare: Tegengren, Helmer 1904-1974

Titel: Pestskräcken i Östersjöbäckenet 1781 / Helmer Tegengren

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1973

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1973

Omfång/sidantal: s. 43-51

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Pest historia Östersjön 1700-talet

ISBN:


Författare: Tegengren, Helmer 1904-1974

Titel: Planer på en kopparbergslag i Österbotten på 1670-talet / Helmer Tegengren

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1946:3

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1946

Omfång/sidantal: s. 85-93

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bergshantering Finland Österbotten 1600-talet
Bergsbruk Finland Österbotten 1600-talet

ISBN:


Författare: Tegengren, Helmer 1904-1974

Titel: Träskfisket i norra Sverige och Finland / Helmer Tegengren

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1974

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1974

Omfång/sidantal: s. 43-53

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fiske Sverige
Fiske Finland

ISBN:


Författare: Tegengren, Jacob 1875-1956

Titel: Anteckningar från Vörå / Jacob Tegengren

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 02(1923)

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1923

Omfång/sidantal: s. 21-23

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Etnologi Finland

ISBN:


Författare: Tegengren, Jacob 1875-1956

Titel: Bautastenar och s.k. stenklot anträffade i Vörå / Jacob Tegengren

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 41(1934)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1934 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 6-15 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Fornlämningar Finland
Resta stenar
Järnåldern Finland
Gravar Finland
Gravskick arkeologi Finland forntiden

ISBN:


Författare: Tegengren, Jacob 1875-1956

Titel: En kombinerad skelett- och brandgrav från romersk järnålder i Vörå / Jacob Tegengren

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 42(1935)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1935 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 1-8

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Gravar
Gravskick arkeologi Finland forntiden
Brandgravar
Skelettgravar
Järnåldern Finland

ISBN:


Författare: Tegengren, Jacob 1875-1956

Titel: Ett litet bidrag till frågan om likbränning i hus / Jacob Tegengren

Ingår i: Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja : Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 40

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1934 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: s. 128-137 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Järnåldern Finland
Gravfält Finland Järnåldern
Gravskick arkeologi Finland forntiden
Utgrävningar Finland

ISBN:


Författare: Tegengren, Jacob 1875-1956

Titel: Folktro från Vörå / Jackob Tegengren

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 03(1924)

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1924

Omfång/sidantal: s. 81-83

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folktro Finland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


Tillbaka