Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


Författare: Tolksdorf, Ulrich

Titel: Ernährung und soziale Situation / Ulrich Tolksdorf

Ingår i: Kansatieteellinen arkisto, 0355-1830 ; 26

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1975

Omfång/sidantal: s. 277-291

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Matvanor Forskning

ISBN:


Författare: Toll, Hans

Titel: De älsta svenska konungavapenbilderna och tre-kronor-vapnet : bedömda efter då gällande heraldiska sedvänjeregler /af Hans Toll

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedts, 1919

Omfång/sidantal: xii, 80 s. : ill. ; 8 pl.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Heraldik
Tre kronor (riksvapen)
Statsvapen

ISBN:


Författare: Toller, John

Titel: Glimtar ur Kronobergs läns landstings 100-åriga tillvaro / John Toller

Ingår i: Kronobergsboken (Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok), 0348-3746 ; 1966

Förlag, utgivningsår: Växjö : Kronobergs läns musei- och hembygdsförbund, 1966 (Växjö : Växjöbladets boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. [83]-96

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Landsting Sverige Kronobergs län

ISBN:


Författare: Tollesson, Pehr 1747-1821

Titel: En christelig upwäckelse-predikan, i anledning af evangelio om den yttersta domen, på 26 söndagen efter trinitatis, hållen i kongl. artillerie-kyrkan i Stockholm år 1774, och på trägen anhållan til trycket lämnad af kyrkoherden Pehr : Tollesson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : , 1800 (Kalmar : Kongl. Gymnasii Boktryckeriet)

Omfång/sidantal: 32 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Tollin, Clas 1945-

Titel: Ättebackar och ödegärden : de äldre lantmäterikartorna i kulturmiljövården / Clas Tollin

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 1991 (Uppsala : Almqvist &Wiksell)

Omfång/sidantal: 96 s. : kartor (huvudsakligen i färg) ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkiv kartor

ISBN:


Författare: Tollin, Clas 1945-

Titel: Klasentorp före de stora skiftena / Clas Tollin

Ingår i: Värendsbygder (Alvesta : Norra Allbo hembygdsförening), 0506-3566 ; 1992

Förlag, utgivningsår: Alvesta : Norra Allbo hembygdsförening, 1992 (Alvesta : Lindströms tryckeri i Alvesta AB)

Omfång/sidantal: s. [21]-36 : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Slätthög
Byar Sverige Småland

ISBN:


Författare: Tollin, Clas 1945-

Titel: Medeltida vapensyner i Rydaholm / Clas Tollin

Ingår i: Småländska kulturbilder, 0347-917X ; 1985
Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings läns museum, 0282-0730 ; 57(1985)

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Jönköpings läns museum, 1985 (Borås : Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 22-31 : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Rydaholm
Mötesplatser (militärväsen) historia Sverige Småland medeltiden

ISBN:


Författare: Tollin, Clas

Titel: Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680 : från idé till tolvtusen kartor

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien och Riksarkivet, 2021 (Stockholm : Italgraf media)

Omfång/sidantal: 464 s. : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien handlingar antikvariska serien 58
Skrifetr utgivna av Riksarkivet 43

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kartografi - historia
Lantmäteri - historia

ISBN:


Författare: Tolonen, Kimmo

Titel: Iron age cultivation in SW Finland / Kimmo Tolonen, Ari Siiriäinen, Anna-Liisa Hirviluoto

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 83(1976)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1975 (Esbo : Amer-yhtymä Oy Weilin + Göös AB)

Omfång/sidantal: s. 5-66 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Järnåldern Finland

ISBN:


Författare: Tolonen, Mirjami

Titel: On the prehistoric agriculture in Sääksmäki, S. Finland / Mirjami Talonen

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 83(1976)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1975 (Esbo : Amer-yhtymä Oy Weilin + Göös AB)

Omfång/sidantal: s. 67-84

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Pollenanalys

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


Tillbaka