Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


Författare: Thidevall, Sven 1949-

Titel: Församlingen och dess gudstjänstrum i senmoderniteten / Sven Thidevall

Ingår i: Kyrkorummet - kulturarv och gudstjänst : en samtalsbok om ett förändringsskede / Peter Bexell och Gunnar Weman (red)

Förlag, utgivningsår: Växjö : Artos & Norma, 2008

Omfång/sidantal: s. 25-30

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gudstjänsten
Kyrkorummet

ISBN:


Författare: Thiers, Adolphe 1797-1877

Titel: Histoire du consulat et de l'empire / A. Thiers

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Bruxelles : Société typographique belge, 1845-1862

Omfång/sidantal: 6 volymer

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Historia Frankrike 1700-talet 1800-talet

ISBN:


Författare: Thimon, Gösta

Titel: Stockholms nations studenter i Uppsala 1649-1800 : Vinculum Stockholmense / D. 2 : 1701-1750 / Gösta Thimon.

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Stockholmia, 1996 (Uppsala : Almqvist & Wiksells tr.)

Omfång/sidantal: 461 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Monografier utgivna av Stockholms stad, 0282-5899 ; 047:2

Ämnesord och genrebeteckningar:
Uppsala: Stockholms nation

ISBN:


Författare: Thirslund, Søren

Titel: Samlingen af nautiske instrumenter på Handels- og Søfartsmuseet / Søren Thirslund

Ingår i: Årbog / Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 0085-1418 ; 1984

Förlag, utgivningsår: Helsingør : Selskabet Handels- og søfartsmuseets venner, 1984

Omfång/sidantal: s. 133-161 : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Skeppsbyggeri Danmark
Manöverorgan Danmark
Navigation Danmark
Navigeringsinstrument Danmark
Sjöfartsmuseer Danmark Helsingör

ISBN:


Författare: Thobert, Hilding

Titel: Fornminnen i Gärds härad från stenåldern / Hilding Thorbert

Ingår i: Skånes hembygdsförbunds årsbok ; 1953

Förlag, utgivningsår: Lund : Skånes hembygdsförbund, 1953 (Lund : Skånska Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 17-32 : ill. ; 24,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Skåne
Boplatser Sverige Skåne

ISBN:


Författare: Thofelt, Lars 1933-

Titel: Konservering i forntid och nutid / Lars Thofelt

Ingår i: Forntida teknik, 0283-3301 ; 1992:1

Förlag, utgivningsår: Sveg : Institutet för forntida teknik, 1992

Omfång/sidantal: s. 30-32 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Konservering (livsmedel)

ISBN:


Författare: Tholander, Erik 1914-1999

Titel: Diskussion rörande osmundtillverkning ur tackjärn / Erik Tholander, Nils Björkenstam

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Jernkontoret, 1972

Omfång/sidantal: [3], 8, [1], 23 s.

Innehåll:

Serie: Jernkontorets forskning. Serie H, 0280-137X ; 04

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bergsbruk historia vetenskapshistoria

ISBN:


Författare: Tholander, Erik 1914-1999

Titel: Om järnframställning i blästa / Erik Tholander

Ingår i: Medlemsblad / Institutet för förhistorisk teknologi ; 1983:7

Förlag, utgivningsår: Östersund : Institutet för förhistorisk teknologi, 1983

Omfång/sidantal: s. 25-35 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnframställning historia

ISBN:


Författare: Tholander, Erik 1914-1999

Titel: Om osmund / E. Tholander ...

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Jernkontoret, 1971

Omfång/sidantal: 64 s. : ill., tab.

Innehåll:

Serie: Jernkontorets forskning. Serie H, 0280-137X ; 02

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bergsbruk historia Sverige

ISBN:


Författare: Tholander, Erik 1914-1999

Titel: Styckeugnen och vad som talar för att den använts i svensk järnhantering / Erik Tholander

Ingår i: Vilja och kunnande : teknikhistoriska uppsatser tillägnade Torsten Althin på hans åttioårsdag den 11 juli 1977 av vänner / [red.-komm.: Nicolai Herlofson ...]

Förlag, utgivningsår: [Stockholm] : [Hyllningskomm. Torsten Althin 80 år, Tekn. högsk.], 1977 (Uppsala : Almqvist & Wiksell)

Omfång/sidantal: s. 91-106 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnhantering Förenta Staterna 1700-talet

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


Tillbaka