Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


Författare: Tuxen, A[ugust] P[eter]

Titel: Danske gesandtskabsberetninger om Görtz' udenlandsfaerd 1716-1717 / A. P. Tuxen

Ingår i: Karolinska förbundets årsbok, 0348-9833 ; 1925

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Karolinska förbundet, 1926 (Lund : Berling)

Omfång/sidantal: s. [186]-232 ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stora nordiska kriget 1700-1721
1654-1718 (karolinska tiden, Sverige)
1611-1718 (stormaktstiden, Sverige)

ISBN:


Författare: Tuxen, A[ugust] P[eter]

Titel: Magnus Stenbocks soldater som danske undersaatter / A. P. Tuxen

Ingår i: Karolinska förbundets årsbok, 0348-9833 ; 1928

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Karolinska förbundet, 1929 (Lund : Berling)

Omfång/sidantal: s. [191]-208 ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
1654-1718 (karolinska tiden, Sverige)
1611-1718 (stormaktstiden, Sverige)
Historia Sverige 1700-talet

ISBN:


Författare: Twain, Mark 1835-1910

Titel: Prinsen och tiggargossen : efter Mark Twain / fritt berättad av Hugo Gyllander ; med originalill. av Gerda Tirén

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svensk läraretidning, 1918 (Stockholm : O. L. Svanbäcks boktryckeri)

Omfång/sidantal: 266 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Barnbiblioteket Saga, 99-0448970-X ; 41

Ämnesord och genrebeteckningar:
Skönlitteratur

ISBN:


Författare: Tybjerg, Hans

Titel: Gentiana purpurea L. i Norge hos Linné och andre / Hans Tybjerg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Trondheim : Tapir, 1999

Omfång/sidantal: 38 s.

Innehåll:

Serie: Skrifter / Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, 0368-6310 ; 1999:4

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Tydén, Carl

Titel: Segelsällskapet Ölandssnipan 25 år / Carl Tydén

Ingår i: Öländsk bygd : Åkerbo härad : Åkerbo hembygdskrets årsbok, 1102-2493 ; 1992

Förlag, utgivningsår: Löttorp : Åkerbos hembygdskrets, 1992

Omfång/sidantal: s. 72-79 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Segelsällskap Sverige Öland

ISBN:


Författare: Tydén, Folke

Titel: Vok. u ock o i gammal kort stavelse i upp- ock mellansvenska folkmål / Folke Tydén

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1925 (Uppsala : Appelbergs Boktryckeeri Aktiebolag)

Omfång/sidantal: 161 s.

Innehåll:

Serie: Svenska landsmål och svenskt folkliv. B, 99-0408553-6 ; 23

Ämnesord och genrebeteckningar:
Språkvetenskap dialekter Sverige

ISBN:


Författare: Tydén-Jordan, Astrid 1943-

Titel: Glimtar av en gustaviansk statsvagn / Astrid Tydén-Jordan

Ingår i: Livrustkammaren (Stockholm), 0024-5372 ; 14(1978): 12

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Livrustkammaren, 1978 (Stockholm : Ab Grafiska Gruppen)

Omfång/sidantal: s. 305-318 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vagnar Sverige 1700-talet

ISBN:


Författare: Tydén-Jordan, Astrid 1943-

Titel: Hans kongl Höghet Cronprintsens Nya Stats Wagn / Astrid Tydén-Jordan

Ingår i: Livrustkammaren (Stockholm), 0024-5372 ; 13(1974): 07-08

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Livrustkammaren, 1974 (Stockholm : Egnell)

Omfång/sidantal: s. 229-258 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vagnar Sverige 1700-talet

ISBN:


Författare: Tydén-Jordan, Astrid 1943-

Titel: Karl XI:s kröningsvagn : fransk lyximport med förhinder / Astrid Tydén-Jordan

Ingår i: Livrustkammaren (Stockholm), 0024-5372 ; 16(1984): 12

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Livrustkammaren, 1984 (tryckt 1985) (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 293-328 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vagnar Sverige 1600-talet
Kröningar Sverige 1600-talet

ISBN:


Författare: Tydén-Jordan, Astrid 1943-

Titel: Kröningsvagnen : konstverk och riksklenod : en studie i barockens karossbyggnadskonst = [The coronation coach] : [work of art and national heirloom] / Astrid Tydén-Jordan

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Liber/Allmänna förl. (Borås : Stockholm , 1985 (Borås : Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: 189 s., [2] pl.-bl. : ill. ; 30 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vagnar Sverige 1600-talet
Hästkörning

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


Tillbaka