Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


Författare: Talve, Ilmar 1919-2007

Titel: Till linrötningens historia / Ilmar Talve

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1961:02

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1961

Omfång/sidantal: s. [33]-46 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Lin

ISBN:


Författare: Talve, Ilmar 1919-2007

Titel: Turun yliopiston kansatieteel laitos 1958-1983 / Ilmar Talve

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Turku : Turun yliopisto, 1984

Omfång/sidantal: 89 s.

Innehåll:

Serie: Scripta ethnologica : Turun yliopiston kansatieteen laitoksen julkaisuja, 0582-320X ; 34

Ämnesord och genrebeteckningar:
Etnologi Finland

ISBN:


Författare: Talve, Ilmar 1919-2007

Titel: Unikeonpäivä : kylpyläjuhlasta kaupunkitapahtumaksi / Ilmar Talve

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Turku : Turun yliopisto, 1986

Omfång/sidantal: 149 s.

Innehåll:

Serie: Scripta ethnologica : Turun yliopiston kansatieteen laitoksen julkaisuja, 0582-320X ; 35

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Talve, Ilmar 1919-2007

Titel: Utbredningsgräns, kulturgräns och kulturområde : ett diskussionsinlägg / Ilmar Talve

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1973

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1973

Omfång/sidantal: s. 69-74

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kulturgränser

ISBN:


Författare: Talvio, Tukka

Titel: B. E. Hildebrand och tanken om ett finskt nationalmuseum / Tukka Talvio

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 96(1989)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1989 (Vammala : Vammalan Kirjapaino Oy)

Omfång/sidantal: s. 108-115 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Museer Finland Helsingfors

ISBN:


Författare: Talvio, Tukka 1948-

Titel: Till Finlands vapens historia under 1800-talet / Tukka Talvio

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 95(1988)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1988 (Vammala : Vammalan Kirjapaino Oy)

Omfång/sidantal: s. 64-73 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Statsvapen historia Finland 1800-talet
Heraldik Finland
Finland historia

ISBN:


Författare: Talvio, Tukka 1948-

Titel: Uskela-fyndet av år 1686 i samtida skildringar / Tukka Talvio

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 87(1980)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1980 (Vammala : Vammalan Kirjapaino Oy)

Omfång/sidantal: s. 5-10

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Skattfynd Finland
Myntfynd Finland

ISBN:


Författare: Talvio, Tuukka 1948-

Titel: De vikinggatida skattfynden från Kalmar(1673), Järise(1685) och Uskela(1686) / Tuukka Talvio

Ingår i: Nordisk numismatisk unions medlemsblad, 0025-8539 ; 1992:6

Förlag, utgivningsår: København : Nordisk numismatisk union, 1992

Omfång/sidantal: s. 97-100 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Numismatik

ISBN:


Författare: Talvio, Tuukka 1948-

Titel: Entisen SUomen Karjalan esihistorialliset rahalöydöt / Tuuka Talvio

Ingår i: Suomen museo, 0355-1806 ; 86(1979)

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1979 (Espoo : Amer-yhtymä oy Weilin + Göös AB)

Omfång/sidantal: s. 5-20 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Myntfynd Ryssland
Myntfynd Sovjetunionen
Vikingatiden Ryssland
Vikingatiden Sovjetunionen
Mynt historia Ryssland
Mynt historia Sovjetunionen

ISBN:


Författare: Talvio, Tuukka 1948-

Titel: Skattfynden från Janakkala (1832), Reso (1835) och Kuolajärvi (1839) / Tuukka Talvio

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 86(1979)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1979 (Esbo : Amer-yhtymä Oy Weilin + Göös AB)

Omfång/sidantal: s. 33-45 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Skattfynd Finland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


Tillbaka