Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


Författare: Thordeman, Bengt 1893-1990

Titel: Medaljen genom tiderna : kungl. myntkabinettets medaljsal / Bengt Thordeman, Nils Ludvig Rasmusson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & Widstrands förlag , 1942

Omfång/sidantal: 87 s., 16 pl.

Innehåll:

Serie: Statens Historiska Museums vägledningar Katalog / Kungl. Myntkabinettet,99

Ämnesord och genrebeteckningar:
Numismatik

ISBN:


Författare: Thordeman, Bengt 1893-1990

Titel: Medieval wooden sculpture in Sweden. Vol. 1, Attitudes to the heritage / Bengt Thordeman

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1964 (Uppsala : Almqvist & Wiksell)

Omfång/sidantal: 104 s., 1 pl.-bl. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Thordeman, Bengt 1893-1990

Titel: Myntfynden i Korsbetningens massgarvar I, II / Bengt Thordeman

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 27(1932)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1931

Omfång/sidantal: s. 23-39, 65-87 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Utgrävningar Gotland Korsbetningen
Slaget vid Visby 1361
Vapen historia
Mynt Sverige

ISBN:


Författare: Thordeman, Bengt 1893-1990

Titel: Några svensk-norska numismatiska problem i belysning av ett västsvenskt skattefynd / Bengt Thordeman

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & Widstrand i distr., 1935

Omfång/sidantal: 29 s., 1 pl.-bl. : ill.

Innehåll:

Serie: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar ; 39:3

Ämnesord och genrebeteckningar:
Numismatik Sverige Norge Medeltiden

ISBN:


Författare: Thordeman, Bengt 1893-1990

Titel: Norddeutsche Kunst in schwedischen Kirchen / herausgegeben von dem Staatlichen Historischen Museum in Stockholm

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & Widstrand (in Kommission), 1930 (Stockholm : Victor Petterson)

Omfång/sidantal: [44] s., 20 pl.-bl.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrklig konst Serige

ISBN:


Författare: Thordeman, Bengt 1893-1990

Titel: Nordens offentliga myntsamlingar / Bengt Thordeman, Nils Ludvig Rasmusson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Köpenhamn : Langkjærs Bogtrykkeri, 1937

Omfång/sidantal: s. 117-146

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Numsimatik

ISBN:


Författare: Thordeman, Bengt 1893-1990

Titel: Patriotiska sällskapets medalj över Carl Fredrik Scheffer : historien om en medaljbeställning på 1770-talet / Bengt Thordeman

Ingår i: Svenska kulturbilder. Bd. 05. Ny följd. D. 9-10

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Skoglund, 1937 (Stockholm : Ivar Haeggström)

Omfång/sidantal: s. 157-168 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Lantbruk historia Sverige

ISBN:


Författare: Thordeman, Bengt

Titel: Porträtt av en svartkonstnär / Bengt Thordeman

Ingår i: Nordisk numismatisk årsskrift (Stockholm), 0078-107X ; 1949

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : Nordisk numismatisk union, 1949

Omfång/sidantal: s. [135]-140. : ill. ; 26,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Medaljkonst 1500-talet 1600-talet

ISBN:


Författare: Thordeman, Bengt 1893-1990

Titel: Rustningarna från Visbyslaget 1361 / Bengt Thordeman

Ingår i: Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie, 0084-585X ; 1936:2

Förlag, utgivningsår: København : Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, 1936

Omfång/sidantal: 105-129 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vapen historia
Vapen Sverige Visby Medeltiden
Skyddsvapen
Rustningar
Rustningar Sverige Visby Medeltiden

ISBN:


Författare: Thordeman, Bengt 1893-1990

Titel: Rustningarna i Kalevala / Bengt Thordeman

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 35(1940)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1940

Omfång/sidantal: s. 173-186 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vapen historia
Skyddsvapen
Rustningar

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


Tillbaka