Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157


Författare: Gardberg, John

Titel: Boningshus på hemman i norra Karis och Pojo / John Gardberg

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 07(1928)

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1928

Omfång/sidantal: s. 33-39 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bostadshus Finland
Hemman Finland

ISBN:


Författare: Gardberg, John 1899-1974

Titel: Den unge Gabriel Nikander / John Gardberg

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1961-1962

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1962

Omfång/sidantal: s. 5-166

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Gardberg, John 1899-1974

Titel: En drängs dagbok från Seglinge / John Gardberg

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1946:4

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1946

Omfång/sidantal: s. 97-116

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bondedagböcker historia Finland 1800-talet

ISBN:


Författare: Gardberg, John 1899-1974

Titel: En fiskare vid Utö fyr 1846-1893 / John Gardberg

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1939

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1939

Omfång/sidantal: s. 80-87

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fiskare
Fiske Finland 1800-talet

ISBN:


Författare: Gardberg, John 1899-1974

Titel: En strid om frälsejord i Kimito friherreskap / John Gardberg

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1934

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1934

Omfång/sidantal: s. 61-72

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Hemman historia Finland 1500-talet 1600-talet
Säterier Finland
Frälsegods Finland

ISBN:


Författare: Gardberg, John

Titel: Fiskhandel och bondeseglation i Åbo skärgård / John Gardberg

Ingår i: Svenska kulturbilder. Bd. 05. Ny följd. D. 9-10

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Skoglund, 1937 (Stockholm : Ivar Haeggström)

Omfång/sidantal: s. 133-156 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fiske handel historia

ISBN:


Författare: Gardberg, John

Titel: Folktro på Eckerö / John Gardberg

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1947:3

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1947

Omfång/sidantal: s. 83-85

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folktro Finland

ISBN:


Författare: Gardberg, John 1899-1974

Titel: Några vidskepelsemål från kimitobygden under 1600-talet / John Gardberg

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1929:2, Studier och uppsatser tillägnade Otto Andersson på hans femtioårsdag den 27 april 1929

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1929

Omfång/sidantal: s. 133-141

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Övertro Finland

ISBN:


Författare: Gardberg, John

Titel: Omgående fjällfiske- och krokskötslotter i Ålands och Åbolands skärgårdsbyar / John Gardberg

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1948:1

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1948

Omfång/sidantal: s. 10-17

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fiskevatten Åland

ISBN:


Författare: Gardberg, John 1899-1974

Titel: Primitiv sälfångst i Åboland (Kyrkosundsskär-Nagu-Korpo) / John Gardberg

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1930

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1930

Omfång/sidantal: s. 65-71

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sälfångst Finland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157


Tillbaka