Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157


Författare: Gräslund, Anne-Sofie 1940-

Titel: Om identitet : några vikingatida exempel med utgångspunkt i runstensmaterialet / Anne-Sofie Gräslund

Ingår i: Saga och sed : Kungl. Gustav Adolfs akademien, 1934- 0586-5360 ; 2004

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs akademien, 2005

Omfång/sidantal: s. 23-37 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Regional identitet historia Sverige Uppland 1000-talet medeltiden
Runinskrifter Sverige Uppland
Vikingatiden Sverige Uppland

ISBN:


Författare: Gräslund, Anne-Sofie 1940-

Titel: Särdrag inom vikingatidens gravskick / Ann-Sofie Gräslund

Ingår i: Nordsvensk forntid : Studies in North Swedish Archaeology, Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, 0560-2416 ; 06

Förlag, utgivningsår: Umeå : Skytteanska samfundet, 1969 (Umeå : Nyheternas tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 133-150 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Södermanland
Gravskick arkeologi Sverige vikingatiden
Gravhögar Sverige Södermanland
Fornlämningar Sverige Södermanland
Vikingatiden Sverige Södermanland

ISBN:


Författare: Gräslund, Anne-Sofie 1940-

Titel: Vikingatidsväskan från Rösta i Ås / Anne-Sofie Gräslund

Ingår i: Jämten Östersund, 0348-9825 ; 1975/1976

Förlag, utgivningsår: Östersund : Heimbygdas förlag, 1975 (Östersund : Berndtsson)

Omfång/sidantal: s. 110-121 : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vikingatiden Sverige Jämtland
Arkeologi Jämtland Rösta
Väskor
Sverige Jämtland Rösta
Gravar Sverige Jämtland vikingatiden
Gravskick historia Sverige Jämtland vikingatiden

ISBN:


Författare: Gräslund, Bo 1934-

Titel: En stenåldersboplats vid Nedre Ransjön i Härjedalen / Bo Gräslund

Ingår i: Jämten Östersund, 0348-9825 ; 1970

Förlag, utgivningsår: Östersund : Heimbygdas förlag, 1970 (Östersund : Berndtsson)

Omfång/sidantal: s. 141-146 : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Härjedalen Nedre Ransjön
Stenåldern Sverige Härjedalen
Boplatser Sverige Härjedalen
Sverige Härjedalen Nedre Ransjön

ISBN:


Författare: Gräslund, Bo 1934-

Titel: Folkvandringstidens Uppsala : Namn, myter, arkeologi och historia / Bo Gräslund

Ingår i: Uppland : årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, 0566-3059 ; 1993

Förlag, utgivningsår: Uppland : Upplands fornminnesförenings förlag, 1993 (Uppsala : Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: s. 173-208 : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Uppsala
Järnåldern Sverige Uppsala
Folkvandringstiden Sverige Uppsala

ISBN:


Författare: Gräslund, Bo 1934-

Titel: Relativ datering : om kronologisk metod i nordisk arkeologi = [Relative chronology] : [on dating methods in Scandinavian archaeology] / Bo Gräslund

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Gustavianum, 1974

Omfång/sidantal: 248 s.

Innehåll:

Serie: Tor : tidskrift för nordisk fornkunskap, Uppsala universitet, 0495-8772 ; 16(1974)

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi metod kronologi

ISBN:


Författare: Gräslund, Bo 1934-

Titel: Relativ datering : om kronologisk metod i nordisk arkeologi = [Relative chronology] : [on dating methods in Scandinavian archaeology] / Bo Gräslund / Bo Gräslund

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Gustavianum, 1974

Omfång/sidantal: 248 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Tor : tidskrift för nordisk fornkunskap, Uppsala universitet, 0495-8772 ; 16(1974)

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Gräslund, Bo 1934-

Titel: Sammansatta fiskkrokar från övre Norrland / Bo Gräslund

Ingår i: Nordsvensk forntid : Studies in North Swedish Archaeology, Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, 0560-2416 ; 06

Förlag, utgivningsår: Umeå : Skytteanska samfundet, 1969 (Umeå : Nyheternas tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 39-50 ; ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fiskeredskap Sverige forntiden

ISBN:


Författare: Gräslund, Bo

Titel: Sill och sillfiske i Östersjön under stenåldern / Bo Gräslund

Ingår i: Tor : tidskrift för nordisk fornkunskap, 0495-8772 ; 17(1975-1977)

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Gustavianum, 1978

Omfång/sidantal: s. 219-233

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sillfiske
Stenåldern

ISBN:


Författare: Gräslund, Per 1926-

Titel: Harstena och Kråkmarö : en oskiftad och en skiftad skärgårdsby / Per Gräslund

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Inst. för folklivsforskning, 1981

Omfång/sidantal: 44 s. : ill., kart. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157


Tillbaka