Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157


Författare: Gripenberg, Ole 1892-1979

Titel: En gammal uniformsjacka / Ole Gripenberg

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 80(1973)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1973 (Hagalund : Oy Weilin + Göös AB)

Omfång/sidantal: s. 62-66 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Militära uniformer historia Sverige 1700-talet

ISBN:


Författare: Gripenberg, Ole 1892-1979

Titel: Militäruniformen av år 1792 / Ole Gripenberg

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 73(1966)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1966 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 59-66 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Militära uniformer Sverige
Militära uniformer Finland

ISBN:


Författare: Gripenberg, Ole 1892-

Titel: Ryska civiluniformsvärjor i Finland under 1800-talet / Ole Gripenberg

Ingår i: Livrustkammaren (Stockholm), 0024-5372 ; 11(1969): 09

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Livrustkammaren, 1969 (Falun : Falu nya boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 241-252 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vapen historia
Värjor Finland 1800-talet
Värjor Ryssland

ISBN:


Författare: Gripenberg, Ole 1892-1979

Titel: Siviilivirkamiekkamme / Ole Gripenberg

Ingår i: Suomen museo, 0355-1806 ; 82(1975)

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1975 (Tapiola : Öy Weilin + Göös AB)

Omfång/sidantal: s. 62-75 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Värjor Sverige
Värjor Finland

ISBN:


Författare: Gripenberg, Ole 1892-1979

Titel: Suomalaisten sotilaspukujen arvontunnuksista ja napeissta 1700-1800-luvuilla / Ole Gripenberg

Ingår i: Suomen museo, 0355-1806 ; 72(1965)

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1965 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: s. [45]-59 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Militära uniformer historia Finland 1700-talet 1800-talet
Epåletter

ISBN:


Författare: Gripenberg, Ole 1892-1979

Titel: Tennsoldater som leksaker, samlarfigurer och undervisningsmaterial / Ole Gripenberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Forum, cop. 1973

Omfång/sidantal: 82 s. . ill.

Innehåll:

Serie: När-Var-Hur-serien, 99-0106773-1

Ämnesord och genrebeteckningar:
Tennsoldater

ISBN:


Författare: Gripenberg, Ole 1892-1979

Titel: Två finska fälttecken från 1600-talet / Ole Gripenberg

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 81(1974)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1974 (Esbo : Amer-yhtymä Oy Weilin+Göös)

Omfång/sidantal: s. 82-84 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fälttecken

ISBN:


Författare: Gripenberg, Ole 1892-1979

Titel: Två uppbådsfanor från 1711-1712 / Ole Gripenberg

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 77(1970)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1970 (Hagalund : Oy Weilin + Göös AB)

Omfång/sidantal: s. 24-27 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fanor Finland
Fanor Sverige

ISBN:


Författare: Gripström, Hjalmar

Titel: En Kronoby-spelman / Hjalmar Gripström

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 07(1928)

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1928

Omfång/sidantal: s. 77-78

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Spelmän

ISBN:


Författare: Grisell, Bengt 1942-

Titel: Riksnyckeln 1628 / Bengt Grisell, Sten Ahlberg

Ingår i: Forum navale : skrifter, 0280-6215 ; 28(1973)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Sjöhistoriska samfundet, 1973 (Östervåla : Tofters tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 63-82 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Riksnyckeln (regalskepp)
Fartyg Sverige 1600-talet
Segelfartyg Sverige 1600-talet
Regalskepp Sverige 1600-talet
Krigsfartyg Sverige 1600-talet

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157


Tillbaka