Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157


Författare: Gustavsson, Anders 1940-

Titel: Kyrktagningsseden i Sverige / Anders Gustavsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Lund : Folklivsarkivet, 1972 (Stockholm : Staffanstorps tr.)

Omfång/sidantal: 339 s. : Ill.

Innehåll:

Serie: Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, 0346-6051 ; 13

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrktagning

ISBN:


Författare: Gustavsson, Anders 1940-

Titel: Kyrktagningssedens upplösning i Göteborgs stift / Anders Gustavsson

Ingår i: Årsbok / Varbergs museum, 0083-5536 ; 23(1972)

Förlag, utgivningsår: Varberg : Stiftelsen Hallands länsmuseer, 1972 (Varberg : Bröderna Carlssons boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 35-82 : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrktagning Sverige
Folktro Sverige
Folkseder Sverige

ISBN:


Författare: Gustavsson, Anders 1940-

Titel: Människan och måltiden : reflexioner i anledning av en etnologisk kostavhandling / Anders Gustavsson

Ingår i: Meddelanden / Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet vid Lunds universitet 0345-293X ; 077(1976)

Förlag, utgivningsår: Lund : Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet, 1976 (Lund : Etnologiska institutionen)

Omfång/sidantal: s. 6-14

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Matkultur
Matvanor
Måltider

ISBN:


Författare: Gustavsson, Anders 1940-

Titel: Mänskliga sinnen och deras uttrycksformer inom folklig tro och religiositet / Anders Gustavsson

Ingår i: Folkliga föreställningar och folklig religiositet : festskrift till professor Ulirka Wolf-Knuts

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 2007

Omfång/sidantal: s. 145-165 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Gustavsson, Anders 1940-

Titel: Några tendenser i nyare svensk väckelseforskning / Anders Gustavsson

Ingår i: Meddelanden / Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet vid Lunds universitet 0345-293X ; 095(1985)

Förlag, utgivningsår: Lund : Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet, 1985 (Lund : Etnologiska institutionen)

Omfång/sidantal: s. 1-9

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folkrörelser

ISBN:


Författare: Gustavsson, Anders 1940-

Titel: Nationalfirande och årshögtider - i ett norsk-svenskt gränsperspektiv / Anders Gustavsson

Ingår i: Bohuslän : årsbok, 0348-937X ; 28(2006)

Förlag, utgivningsår: Uddevalla : Bohusläns hembygdsförbund, 2006 (Uddevalla : Risbergs Information & Media AB)

Omfång/sidantal: s. 127-153 : ill. (huvudsakligen i färg) ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Högtidsseder Sverige
Högtidsseder Norge
Nationaldagsfirande Sverige
Nationaldagar Sverige
Nationaldagsfirande Norge
Nationaldagar Norge

ISBN:


Författare: Gustavsson, Anders 1940-

Titel: Nutid och dåtid i etnologin : rapport från ett norskt etnologseminarium / Anders Gustavsson

Ingår i: Meddelanden / Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet vid Lunds universitet 0345-293X ; 096(1986)

Förlag, utgivningsår: Lund : Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet, 1985 (Lund : Etnologiska institutionen)

Omfång/sidantal: s. 20-27

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Etnologi konferenser

ISBN:


Författare: Gustavsson, Anders 1940-

Titel: Recension av: Kosten som uttryck för kulturella processer / Anders Gustavsson

Ingår i: Meddelanden / Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet vid Lunds universitet 0345-293X ; 085(1980)

Förlag, utgivningsår: Lund : Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet, 1980 (Lund : Etnologiska institutionen)

Omfång/sidantal: s. 14-21

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Gustavsson, Anders 1940-

Titel: Storstaden som etnologiskt forskningsfält / Anders Gustavsson

Ingår i: Meddelanden / Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet vid Lunds universitet 0345-293X ; 091(1983)

Förlag, utgivningsår: Lund : Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet, 1983 (Lund : Etnologiska institutionen)

Omfång/sidantal: s. 16-20

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Etnologi Konferenser

ISBN:


Författare: Gustavsson, Anders 1940-

Titel: Studiet av sed / Anders Gustavsson

Ingår i: Meddelanden / Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet vid Lunds universitet 0345-293X ; 087(1981)

Förlag, utgivningsår: Lund : Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet, 1981 (Lund : Etnologiska institutionen)

Omfång/sidantal: s. 9-16

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folkseder

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157


Tillbaka