Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157


Författare: Gustavsson, Anders 1940-

Titel: Undersökning av kulturella kontakter i Bohusläns kustbygder / Anders Gustavsson

Ingår i: Meddelanden / Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet vid Lunds universitet 0345-293X ; 074(1975)

Förlag, utgivningsår: Lund : Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet, 1975 (Lund : Etnologiska institutionen)

Omfång/sidantal: s. 11-14

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Gustavsson, Anders 1940-

Titel: Världsbildsforskning / Anders Gustavsson

Ingår i: Meddelanden / Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet vid Lunds universitet 0345-293X ; 086(1981)

Förlag, utgivningsår: Lund : Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet, 1981 (Lund : Etnologiska institutionen)

Omfång/sidantal: s. 11-20

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Gustavsson, Anton

Titel: Minnen / Anton Gustavsson

Ingår i: I Dackebygd, 0441-859X ; 1984

Förlag, utgivningsår: Vissefjärda : Vissefjärda hembygdsförening, 1984 (Emmaboda : Åkessons tryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 101-114

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
1900-talet

ISBN:


Författare: Gustavsson, Artur

Titel: Mörlunda och Tveta socknar / Artur Gustavsson

Ingår i: Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd. 1, Kronobergs län Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd. 2, Kalmar län

Förlag, utgivningsår: Göteborg : Förlagsaktiebolaget Nordisk Kultur, 1947 (Göteborg : Bergendahls boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 301-303 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Mörlunda
Sverige Småland Tveta

ISBN:


Författare: Gustavsson, Arvid

Titel: Geometrica Delineatio öfwer Kallmara Slotts och Stads Fundament sampt med thess underliggande ägor och kommoditeter Anno 1641 : textförklaring och kommentarer till Kalmarkartan av år 1641 / Arvid Gustavsson, Gunila Rooth

Ingår i: Sancte Christophers gilles chroenica, 0283-8184 ; 36(1990)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Sancte Christophers gille, 1990 (Kalmar : Civiltryckeriet Kronan)

Omfång/sidantal: s. 7-18

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Kalmar
Kartor historia Sverige Kalmar 1600-talet

ISBN:


Författare: Gustavsson, Arvid

Titel: Ny domkyrka och ny skolbyggnad inför det nya seklet : anteckningar till Matricula scholae Calmariensis åren 1690-1750 / Arvid Gustavsson

Ingår i: Sancte Christophers gilles chroenica, 0283-8184 ; 35(1987)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Sancte Christophers gille, 1987 (Kalmar : Barometern)

Omfång/sidantal: s. 7-12

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Kalmar
Domkyrkor Sverige Kalmar
Skolor Sverige Kalmar

ISBN:


Författare: Gustavsson, Bengt

Titel: En skolpojkes minnen från krigsåren / Bengt Gustavsson

Ingår i: I Dackebygd, 0441-859X ; 2005

Förlag, utgivningsår: Emmaboda : Vissefjärda hembygdsförening, 2005

Omfång/sidantal: s. 108-114

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Andra världskriget 1939-1945
1939-1945 (andra världskriget)

ISBN:


Författare: Gustavsson, Bengt

Titel: Hur St. Skedsbygd nr. 2 blir släktgård / Bengt Gustavsson

Ingår i: Bäckebo sockenkrönika, 1401-7997 ; 1989

Förlag, utgivningsår: Alsterbro : Bäckebo sockens hembygdsförening, 1989

Omfång/sidantal: s. 28-31 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Bäckebo

ISBN:


Författare: Gustavsson, Bengt

Titel: Museiföreningen Östra Skånes järnvägar 1972-1992 / Bengt Gustavsson

Ingår i: Årsskrift / Föreningen Gamla Christianstad, 0281-2575 ; 1992

Förlag, utgivningsår: Kristianstad : Föreningen Gamla Christianstad, 1992 (Kristianstad : Nya Civiltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 123-129 ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnvägar föreningar och sällskap Sverige Skåne
Järnvägar Sverige Skåne

ISBN:


Författare: Gustavsson, Birger

Titel: Tjärbränning / Birger Gustavsson

Ingår i: Karlslunda socken . Påryd : Karlslunda hembygdsförening, 1981-

Förlag, utgivningsår: Påryd : Karlslunda hembygdsförening, 1981 (Kalmar : Lindegren)

Omfång/sidantal: s. 404-406

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Tjära framställning Sverige Småland
Sverige Småland Karlslunda

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157


Tillbaka