Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157


Författare: Granlund, Erik 1892-1938

Titel: Ur Norra Smålands bebyggelsehistoria / Erik Granlund

Ingår i: Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening ; 07(1924)

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Norra Smålands fornminnesförening, 1924 (Jönköping : Richards aktiebolags boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 47-71 : kartor ; 23 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Småland
Bebyggelse historia Sverige Småland Jönköpings län

ISBN:


Författare: Granlund, John 1901-1982

Titel: Ålfiskena i Mörrumsån : en monografi / John Granlund

Ingår i: Årsbok / Hyltén-Cavalliusföreningen för hembygdskunskap och hembygdsvård ; 1957

Förlag, utgivningsår: Växjö : Kronobergs läns musei- och hembygsförbund, 1957 (tryckt 1958) (Växjö : Växjöbladet)

Omfång/sidantal: s. 3-143 : ill. ; 20,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fiske Sverige Småland

ISBN:


Författare: Granlund, John 1901-1982

Titel: Arbete och rytm i en Ölandsby / John Granlund

Ingår i: Svenska kulturbilder. Bd. 06. Ny följd. D. 11-12

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Skoglund, 1938 (Stockholm : Ivar Haeggström)

Omfång/sidantal: s. 289-328 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Lantbruk arbetsförhållanden historia Öland Sverige
Lantbruk ekonomiska förhållanden historia Öland Sverige
Lantbruk arbetsförhållanden etnologi Öland Sverige

ISBN:


Författare: Granlund, John 1901-1982

Titel: Arbete och rytm i en ölandsby / John Granlund

Ingår i: Öländsk bygd : Åkerbo härad : Åkerbo hembygdskrets årsbok, 1102-2493 ; 1966

Förlag, utgivningsår: Löttorp : Åkerbos hembygdskrets, 1966 (Kalmar : Barometern)

Omfång/sidantal: s. 7-49 : ill. kart. 1 vikt pl.-bl.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folkliv Sverige Öland
Sverige Öland Föra

ISBN:


Författare: Granlund, John 1901-1982

Titel: Barfotaspringning på Gregorius och i samband med Marie Bebådelsedag : en vårsed och dess ursprung / John Granlund

Ingår i: Saga och sed Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs akademien 0586-5360 ; 1960

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs akademien, [1961]

Omfång/sidantal: s. 69-78

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folkseder

ISBN:


Författare: Granlund, John 1901-1982

Titel: Bärsöndagarna på Kinnekulla : en urminnes folkfest / John Granlund

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1948

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1948 (Stockholm : Thule)

Omfång/sidantal: s. 35-48 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Granlund, John 1901-1982

Titel: Bröllopsfunktionärer / John Granlund

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1969

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1969 (Stockholm : Ivar Hæggström)

Omfång/sidantal: s. 133-148 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bröllop
Vigsel
Äktenskap

ISBN:


Författare: Granlund, John 1901-1982

Titel: Cecilias bod : ett uppländskt 1500-talsmonument / John Granlund

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1960

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1960 (Stockholm : Thule)

Omfång/sidantal: s. 117-134 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fatbur

ISBN:


Författare: Granlund, John 1901-1982

Titel: Det 8:e nordiske folkelivs- og folkeminneforskarmöte i Oslo 1946 / John Granlund

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1947

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1947

Omfång/sidantal: s. 42-45

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Granlund, John 1901-1982

Titel: Drag ur de skånska husmännens levnadsförhållanden (forts.) / John Granlund

Ingår i: Notiser från arbetarnas kulturhistoriska sällskap. Årg. 16(1942):nr 4

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, 1942

Omfång/sidantal: s. 61-69 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bondesamhället Sverige Skåne

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157


Tillbaka