Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157


Författare: Grönquist, Lotta 1975-

Titel: Dålig luft och osunda vätskor : amiralitetsmedicus Faxes syn på sjukdomar och hygien på flottans fartyg i slutet av 1700-talet / Lotta Grönquist

Ingår i: Aktuellt / Marinmuseum (Karlskrona), 1103-5595 ; 1998
Aktuellt från Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona, 1103-5595 ; 1998

Förlag, utgivningsår: Karlskrona : Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona, 1998 (Karlskrona : Abrahamson)

Omfång/sidantal: s. 126-146 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Faxe, Arvid, 1733-1793. Afhandling, om hushållningen til siös, i afseende på hälsans bevarande
Faxe, Arvid, 1733-1793. Minnes-bok för skepps-läkare om deras skyldigheter på kongl. svenska örlogs-flottan
Skörbjugg
Könssjukdomar 1700-talet

ISBN:


Författare: Grönquist-Franzén, Helena 1943-

Titel: Svensk sjöhistorisk bibliografi 1946-1964. D. 1 / Helena Grönquist-Franzén ; [Hans Orstadikus, databearbetning],

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Statens sjöhistoriska museum, 1996 (Borås : Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: viii, 495 s. ; 24,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sjöfart
Fartyg
Bibliografi

ISBN:


Författare: Grönquist-Franzén, Helena 1943-

Titel: Svensk sjöhistorisk bibliografi 1946-1964. D. 2 / Helena Grönquist-Franzén ; [Hans Orstadius, databearbetning]

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Statens sjöhistoriska museum, 1996 (Borås : Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: [6] s, s. 497-990 ; 24,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fartyg
Bibliografi

ISBN:


Författare: Grönstedt, Johan 1845-1929

Titel: Hälsovården i Wasakonungarnes tid / Johan Grönstedt

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Författaren, 1917 (Stockholm : Stockholms Bokindustri Aktiebolags boktryckeri)

Omfång/sidantal: 87 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Medicin historia

ISBN:


Författare: Grönstrand, Lars

Titel: Ankarspel i seglare / Lars Grönstrand

Ingår i: Forum navale : skrifter, 0280-6215 ; 29(1974)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Sjöhistoriska samfundet, 1974 (Östervåla : Tofters tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 7-27 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fartyg
Ankare

ISBN:


Författare: Grönstrand, Lars 1909-1993

Titel: Anordningar för bärgning av märssegel / Lars Grönstrand

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1973

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1973

Omfång/sidantal: s. 52-58

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Segelsjöfart Finland
Segelfartyg Finland

ISBN:


Författare: Grönstrand, Lars 1909-1993

Titel: Finländska seglare. 1, Frideborg, Carmen, Varma, Shakespeare, Herzogin Cecilie / Lars Grönstrand

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Åbo : Sjöhistoriska museet, 1938

Omfång/sidantal: 36 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo akademi, 0359-2138 ; 05

Ämnesord och genrebeteckningar:
Segelfartyg
Fartyg
Skonerter

ISBN:


Författare: Grönstrand, Lars 1909-1993

Titel: Finländska seglare. 2, Fred, Olivebank / Lars Grönstrand. Lotos / Sven Andersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Åbo : Sjöhistoriska museet, 1941

Omfång/sidantal: 35 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo akademi, 0359-2138 ; 06

Ämnesord och genrebeteckningar:
Segelfartyg
Fartyg
Barkskepp
Fregatter

ISBN:


Författare: Grönstrand, Lars 1909-1993

Titel: Finländska seglare. 3, "Salama" av Gamlakarleby / Lars Grönstrand

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Åbo : Bro, 1943

Omfång/sidantal: 56 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo akademi, 0359-2138 ; 09

Ämnesord och genrebeteckningar:
Segelfartyg
Fartyg

ISBN:


Författare: Grönstrand, Lars 1909-1993

Titel: Finländska seglare. 4, Atai, Aalto, Sverre, Killoran / Lars Grönstrand

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Åbo : Bro, 1947

Omfång/sidantal: 48 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo akademi, 0359-2138 ; 10

Ämnesord och genrebeteckningar:
Segelfartyg
Fartyg

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157


Tillbaka