Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157


Författare: Granberg, Einar

Titel: Glimtar ur allmogens liv : några anteckningar från mellersta Norrland / Einar Granberg

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1936

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1936

Omfång/sidantal: s. 82-101

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bondesamhället Sverige
Ungdomar Sverige

ISBN:


Författare: Granberg, Einar

Titel: Julkusen / Einar Granberg

Ingår i: Jämten Östersund, 0348-9825 ; 1927

Förlag, utgivningsår: Östersund : Heimbygdas förlag, 1927 (Uppsala : Appelberg)

Omfång/sidantal: s. 128-129 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Julseder Sverige Jämtland
Bakverk
Julkakor
Julbröd

ISBN:


Författare: Granberg, Einar

Titel: Kampen mot nattlöperiet och dansstugorna i Hälsingland / Einar Granberg

Ingår i: Folkminnen och folktankar : populärvetenskaplig tidskrift ; 25(1938)

Förlag, utgivningsår: Göteborg : Västsvenska folkminnesföreningen, 1938 (Göteborg : Elanders boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 1-12

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Frieri folktro och folkseder Sverige Hälsingland

ISBN:


Författare: Granberg, Gunnar

Titel: Den kalendärt fixerade källdrickningen : en folkminnesgeografisk undersökning / Gunnar Granberg

Ingår i: Folkminnen och folktankar : populärvetenskaplig tidskrift ; 21(1934)

Förlag, utgivningsår: Göteborg : Västsvenska folkminnesföreningen, 1934 (Göteborg : Elanders boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 20-34, 56-75

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Källor folktro och folkseder Sverige
Hydroterapi

ISBN:


Författare: Granberg, Gunnar

Titel: En sägen i Gesta Danorum / Gunnar Granberg

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1935

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1935

Omfång/sidantal: s. 13-20

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Granberg, Gunnar 1906-1983

Titel: Finskt och skandinaviskt / Gunnar Granberg

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1934

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1934

Omfång/sidantal: s. 123-130

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Övertro Finland
Magi Finland
Häxeri Finland
Trolldom Finland
Trollkonster Finland

ISBN:


Författare: Granberg, Gunnar 1906-1983

Titel: Kyrkan och folktron / Gunnar Granberg

Ingår i: Svenska folket genom tiderna : vårt lands kulturhistoria i skildringar och bilder. 4, Den yngre Vasatiden / redigerad av Ewert Wrangel [...] under redaktionell medverkan av Arvid Gierow [...] Bror Olsson

Förlag, utgivningsår: Malmö : Allhem, [1939] (Malmö : Allhem)

Omfång/sidantal: s. 119-144 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kristendom Sverige
Folktro Sverige

ISBN:


Författare: Granberg, Gunnar

Titel: Lövjerskor / Gunnar Granberg

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1932

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1932

Omfång/sidantal: s. 3-24

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Övernaturliga väsen Finland

ISBN:


Författare: Granberg, Gunnar

Titel: Memorat und Sage : einige metodische Gesichtspunkte / Gunnar Granberg

Ingår i: Saga och sed Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs akademien, 1934- 0586-5360 ; 1935

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs akademien, 1935

Omfång/sidantal: s. 120-127

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folksagor

ISBN:


Författare: Granberg, Gunnar 1906-1983

Titel: Sägnernas svenska kungar / Gunnar Granberg

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1946

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1946 (Stockholm : Thule)

Omfång/sidantal: s. 133 -146 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sägner
Kungar Sverige

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157


Tillbaka