Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139


Författare: Rundquist, G. Hilding 1885-1965

Titel: Två silverskatter från vikingatiden i småländsk jord (Kexås- och Torlarpsfynden) / G. Hilding Rundquist

Ingår i: Årsbok / Hyltén-Cavalliusföreningen för hembygdskunskap och hembygdsvård ; 1945

Förlag, utgivningsår: Växjö : Kronobergs läns musei- och hembygsförbund, 1945 (tryckt 1946) (Växjö : Nya Växjöbladet)

Omfång/sidantal: s. [49]-96 : ill. ; 20,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Småland vikingatiden
Myntfynd Sverige Småland vikingatiden

ISBN:


Författare: Rundström, Rolf

Titel: Skytterörelsens uniformering / Rolf Rundström

Ingår i: Meddelande från Armémuseum (Stockholm), 0349-1048 ; 35(1974/75)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen Armémusei vänner, 1974-1975 (Karlskrona : Abrahamson)

Omfång/sidantal: s. [97]-109 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Militära uniformer
Skarpskytterörelsen historia Sverige

ISBN:


Författare: Rundt, Dennis 1947-

Titel: Munsalaradikalismen : en studie i politisk mobilisering och etablering / Dennis Rundt

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1992 (Åbo : Åbo akademis tryckeri)

Omfång/sidantal: xi, [1], 339 s. : ill., diagr., tab. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Politik Finland

ISBN:


Författare: Rune, Olof

Titel: Smålands Taberg / Olof Rune

Ingår i: Natur i Småland / under red. av Albert Eklundh och Kai Curry-Lindahl ; med förord av Torsten Nothin

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svensk natur, 1950 (Göteborg : Elanders boktryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 230-239, : ill.

Innehåll:

Serie: Svensk naturs landskapsserie

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Rune, Sven

Titel: Kärlväxtfloran i övre delen av Blackälvsdalen och Taurejuätnodalen med särskild hänsyn till de delar, som drabbas av överdämning genom utbyggandet av Seitevare kraftverk / Sven Rune

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1965

Omfång/sidantal: 66 s. : ill., kartor

Innehåll:

Serie: Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens avhandlingar i naturskyddsärenden 99-0278206-X ; 19

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Runeby, Christian 1958-

Titel: Aktuellt : Förhistoria : 9 hål till ger titthål tillbaks i Stånga / Christian Runeby

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 63(1991)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1991 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 275-276 ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Stånga
Boplatser Sverige Gotland
Gravfält Sverige Gotland
Gårdar Järnåldern Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Runeby, Christian 1958-

Titel: Aktuellt : Förhistoria : Gammal grustäkt är gammal boplats i Gammelgarn / Christian Runeby

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 63(1991)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1991 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 272-273 ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Gammelgarn
Boplatser Järnåldern Sverige Gotland
Gravfält Sverige Gotland Järnåldern
Gårdar Sverige Gotland Järnåldern

ISBN:


Författare: Runeby, Christian 1946-

Titel: Aktuellt : Förhistoria : Rörgrav genom vallgrav i Halla / Christian Runeby

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 62(1990)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1990 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 229-231 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Fornlämningar Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Halla
Fornborgar Sverige Gotland
Järnåldern Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Runeby, Christian 1958-

Titel: Aktuellt : Medeltid och nyare tid : Frimurar-mur i svartbrödrakvarter / Christian Runeby

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 63(1991)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1991 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 280-281 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Visby
Medeltidsarkeologi Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Runeby, Christian 1946-

Titel: Aktuellt : Medeltid och Nyare tid : Klostermurar i Roma / Christian Runeby

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 62(1990)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1990 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 236-238 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Fornlämningar Sverige Gotland
Kloster Sverige Gotland
Ruiner Sverige Gotland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139


Tillbaka