Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139


Författare: Roosval, Johnny 1879-1965

Titel: Gotländsk vitriarius : de medeltida gotländska glasmålningarnas bestånd och historia / Johnny Roosval

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Generalstabens litografiska anstalt, 1950 (Stockholm : Esselte)

Omfång/sidantal: xii, 224 s., 54 pl.-bl. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Glasmålning Sverige

ISBN:


Författare: Roosval, Johnny 1879-1965

Titel: Kung David den helige av Skottland och Hablingbo kyrka på Gotland / Johnny Roosval

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 28(1956)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1956 (Visby : Gotlänningen)

Omfång/sidantal: s. 58-59 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Roosval, Johnny 1879-1965

Titel: Kyrkor i Halla ting : södra delen : konsthistoriskt inventarium / utarbetat av Johnny Roosval

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Generalstabens litografiska anstalt, 1952

Omfång/sidantal: s. 292-458 : ill.

Innehåll:

Serie: Sveriges kyrkor ; 68. Gotland ; 4:3

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Roosval, Johnny 1879-1965

Titel: Kyrkor i Kräklinge ting : nordvästra delen : konsthistoriskt inventarium / utarbetat av Johnny Roosval och Erland Lagerlöf

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Generalstabens litografiska anstalt, 1959 (Stockholm : Esselte)

Omfång/sidantal: s. 462-643 : ill.

Innehåll:

Serie: Sveriges kyrkor ; 84

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Roosval, Johnny 1875-1965

Titel: Kyrkor på Gotland : Kräklinge ting : sydöstra delen : kulturhistoriskt inventarium / utarbetat av Johnny Roosval och Erland Lagerlöf

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Generalstabens litografiska anstalt, 1963

Omfång/sidantal: s. 857-935 : ill.

Innehåll:

Serie: Sveriges kyrkor ; 97. Gotland ; 4:5

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Roosval, Johnny 1879-1965

Titel: Medeltida konst i Gotlands fornsal / vägledning utarbetad av Johnny Roosval med biträde av S. Hedlund

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Tisell, 1925 (Stockholm : Isaac Marcus)

Omfång/sidantal: 106 s. : ill. ; 18,5 cm

Innehåll:

Serie: Gotlands fornsals handkataloger ; 01

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Roosval, Johnny 1879-1965

Titel: Nya Sankt Görans studier : utförda i samband med rengöringen och konserveringen af Stockholms storkyrkas Sankt Göransmonument och i anslutning till öfningar vid Stockholms högskolas Zornska institut samt utgifna med stöd af Samfundet S:t Erik / J. Roosval

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Gunnar Tisells Tekniska förlag, 1924 (Stockholm : Victor Petterson)

Omfång/sidantal: 219 s., 54 pl.-bl.

Innehåll:

Serie: Monografier / Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 0347-0873 ; 13

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sankt Göran och draken

ISBN:


Författare: Roosval, Johnny 1879-1965

Titel: Om altarskåp i svenska kyrkor och museer ur mäster Jan Bormans verkstad i Bryssel

Ingår i: Västmanlands fornminnesförenings årsskrift ; 06(1903)

Förlag, utgivningsår: Västerås : Västmanlands fornminnesförening, 1903 (Västerås : A. F. Bergh)

Omfång/sidantal: s. [1]-75. : ill., 48 pl. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Altarskåp Sverige Medeltiden
Skulptur Sverige Medeltiden

ISBN:


Författare: Roosval, Johnny 1879-1965

Titel: Riddar Sankt Göran i Stockholms stora eller sankt Nicolai kyrka : en skildring af monumentets yttre öden och en beskrifning öfver dess olika delar med anledning af den ursprungliga polykromins framtagning / Johnny Roosval

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets- historie och antikvitetsakademien, 1919 (Stockholm : Tryckaktiebolaget Ferm)

Omfång/sidantal: 110 s. : ill. ; 13 pl.-bl.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Skulptur Sverige
Vapen
Vapen historia
Skyddsvapen

ISBN:


Författare: Roosval, Johnny 1879-1965

Titel: S:t Mikaels drakstrid på glasmålning från Silte kyrka : kommentar till en färgplansch / Johnny Roosval

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 22(1950)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1950 (Lund : Håkan Ohlsson)

Omfång/sidantal: s. 25-27 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Gotland
Glasmålning Sverige Gotland Medeltiden

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139


Tillbaka