Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139


Författare: Rydh, Hanna 1891-1964

Titel: Från uppländska gravfält IV : Några fynd från gravfältet vid ytterbyn, Häverö socken / Hanna Rydh

Ingår i: Uplands fornminnesförenings tidskrift, 0347-9714 ; 08: 33-36 / utgiven av Uplands fornminnesförening

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Upplands fornminnesförening, 1918-1921 (Uppsala : Edv. Berlings boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 177-180 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gravfält Sverige Uppland
Arkeologi Sverige Uppland

ISBN:


Författare: Rydh, Hanna 1891-1964

Titel: Hällristningar och hällmålningar i Jämtland och Härjedalen / Hanna Rydh

Ingår i: Jämten Östersund, 0348-9825 ; 1937

Förlag, utgivningsår: Östersund : Heimbygdas förlag, 1937 (Uppsala : Appelberg)

Omfång/sidantal: s. 15-22 : ill. ; 22 cm årlig

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Hällristningar Sverige Jämtland
Hällmålningar Sverige Jämtland
Hällristningar Sverige Härjedalen
Hällmålningar Sverige Härjedalen

ISBN:


Författare: Rydh, Hanna 1891-1964

Titel: Några gravrösen i Bomhus i Valbo socken / Hanna Rydh

Ingår i: Meddelanden av Gestriklands kulturhistoriska förening ; 1919

Förlag, utgivningsår: Gävle : Gestriklands kulturhistoriska förening, 1919 (Gefle : Södra Norrlands tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 31-34 : ill. ; 25

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gästrikland
Fornlämningar Sverige Gästrikland
Gravar historia Sverige Gästrikland forntiden
Gravrösen Sverige Gästrikland

ISBN:


Författare: Rydh, Hanna 1891-1964

Titel: Nya stenåldersformer från Gestrikland / Hanna Rydh

Ingår i: Meddelanden av Gestriklands kulturhistoriska förening ; 1921

Förlag, utgivningsår: Gävle : Gestriklands kulturhistoriska förening, 1921 (Gefle : AB Lantmännens tidningstryckeri)

Omfång/sidantal: s. 5-8 : ill. ; 26 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stenåldern Sverige Gästrikland

ISBN:


Författare: Rydh, Hanna 1891-1964

Titel: Rang Mahal : the Swedish archaeological expedition to India 1952-1954 / Hanna Rydh ; with contributions by Holger Arbman, K. Gösta Eriksson et al.

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Lund : , 1959 (Lund : H. Ohlsson)

Omfång/sidantal: vii, 217, [2] s., 7 pl.-bl., 86 pl.-s. : ill., kart., tab.

Innehåll:

Serie: Acta archaeologica Lundensia. Series in 4o, 0065-1001 ; 03

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Italien

ISBN:


Författare: Rydh, Hanna 1891-1964

Titel: S. k. eldslagningsstenar från järnåldern / Hanna Rydh

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 12(1917)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1917

Omfång/sidantal: s. 172-190 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Eld
Stenredskap
Föremål
Järnåldern

ISBN:


Författare: Rydh, Hanna 1891-1964

Titel: S.k. eldslagningsstenar från järnåldern / Hanna Rydh

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 1917

Omfång/sidantal: s. 172-190 : ill., karta

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Rydh, Hanna 1891-1964

Titel: Två järnåldersgravar / Hanna Rydh

Ingår i: Meddelanden af Gestriklands fornminnesförening ; 1918

Förlag, utgivningsår: Gävle : Gestriklands fornminnesförening, 1918 (Gefle : Södra Norrlands tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 2-18 : ill. ; 25

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gravar Sverige Gästrikland forntiden
Gravfält Sverige Gästrikland vikingatiden
Järnåldern Sverige Gästrikland

ISBN:


Författare: Rydh, Lars

Titel: Minnen från Huskvarna / Lars Rydh

Ingår i: Vår hembygd (Huskvarna) . Huskvarna hembygdsförening, 0281-2819 ; 66(2013)

Förlag, utgivningsår: Huskvarna : Huskvarna hembygdsförening, 2013 (Jönköping : Rydheim)

Omfång/sidantal: s. 28-42 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Huskvarna

ISBN:


Författare: Rydh, Lars

Titel: Musikminnen från Huskvarna / Lars Rydh

Ingår i: Vår hembygd (Huskvarna) . Huskvarna hembygdsförening, 0281-2819 ; 70(2017)

Förlag, utgivningsår: Huskvarna : Huskvarna hembygdsförening, 2017 (tryckt 2018) (Jönköping : TMG Taberg)

Omfång/sidantal: s. 61-66 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Musik Sverige Småland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139


Tillbaka