Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139


Författare: Rasmusson, Nils Ludvig

Titel: En tidningsdiskussion på 1790-talet om riksdalermyntets kungaporträtt / Nils Ludvig Ramusson

Ingår i: Nordisk numismatisk årsskrift, 0078-107X (Stockholm) ; 1941

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : Nordisk numismatisk union, [tryckt 1942] (Stockholm : Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner)

Omfång/sidantal: s. 150-168 : ill. ; 25,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Mynt historia Sverige 1700-talet

ISBN:


Författare: Rasmusson, Nils Ludvig

Titel: Ett kalmaritiskt myntfynd / Nils Ludvig Rasmusson

Ingår i: Sancte Christrophers Gilles Chroenica ; 22(1949)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Sancte Christophers Gille, 1949

Omfång/sidantal: s. 70-73

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Rasmusson, Nils Ludvig 1904-1973

Titel: Ett kalmaritiskt myntfynd / Nils Ludvig Rasmusson

Ingår i: Sancte Christophers gilles chroenica, 0283-8184 ; 22(1949)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Sancte Christophers gille, 1949 (Kalmar : Kalmar tryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 70-73 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Kalmar
Myntfynd Sverige Kalmar

ISBN:


Författare: Rasmusson, Nils Ludvig

Titel: Fem medeltida gillessigill / Nils Ludvig Rasmusson

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 22(1950)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1950 (Lund : Håkan Ohlsson)

Omfång/sidantal: s. 39-47 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gillen (sällskapsföreningar) Sverige Gotland Medeltiden
Sigill (avtryck) Sverige Gotland Medeltiden
Sigillstampar Sverige Gotland Medeltiden

ISBN:


Författare: Rasmusson, Nils Ludvig

Titel: Kröningspenningar till bondeståndet : till kastpenningarnas historia / Nils Ludvig Rasmusson

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1940

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1940 (Stockholm : Thule)

Omfång/sidantal: s. 77-86 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kröningar

ISBN:


Författare: Rasmusson, Nils Ludvig

Titel: Medaljer och jetoner slagna av Kungl. : Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien 1753-1953 / Nils Ludvig Rasmusson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : [Wahlström & Widstrand (distr.)], 1953

Omfång/sidantal: 99 s.,3 pl.-bl. : ill.

Innehåll:

Serie: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademiens årsbok. 1953: bil.

Ämnesord och genrebeteckningar:
Numismatik

ISBN:


Författare: Rasmusson, Nils Ludvig 1904-1973

Titel: Mynt och nödmynt / Nils Ludvig Rasmusson

Ingår i: Svenska folket genom tiderna : vårt lands kulturhistoria i skildringar och bilder. 5, Den karolinska tiden / redigerad av Ewert Wrangel [...] under redaktionell medverkan av Arvid Gierow [...] Bror Olsson

Förlag, utgivningsår: Malmö : Allhem, [1939] (Malmö : Allhem)

Omfång/sidantal: s. 363-376 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Myntväsen historia Sverige
Mynt historia Sverige
Nödmynt historia Sverige
Nationalekonomi historia Sverige
Ekonomiska förhållanden historia Sverige

ISBN:


Författare: Rasmusson, Nils Ludvig 1904-1973

Titel: Mynt- och medaljsamlare inom det svenska kungahuset : en konturteckning / Nils Ludvig Ramusson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1962 ([Uppsala] : [Almqvist & Wiksell])

Omfång/sidantal: 31, (1) s. 1 pl.-bl. : ill.

Innehåll:

Serie: Antikvariskt arkiv, 0083-6737 ; 20

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Rasmusson, Nils Ludvig 1904-1973

Titel: Nyköping som myntort under Knut långes tid / Nils Ludvig Rasmusson

Ingår i: Sörmlandsbygden, 0349-0297 ; 1962

Förlag, utgivningsår: Nyköping : Södermanlands hembygdsförbund, 1961

Omfång/sidantal: s. 153-157 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Numismatik

ISBN:


Författare: Rasmusson, Nils Ludvig

Titel: Ryska mynt i Sverige och svenska mynt i Ryssland under 1600-talet / Nils Ludvig Rasmusson

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 35(1940)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1940

Omfång/sidantal: s. 217-221 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Mynt historia Ryssland 1600-talet
Mynt historia Sverige 1600-talet

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139


Tillbaka