Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139


Författare: Rosén, Helge 1885-1951

Titel: Jordälvar och märkliga källor i Kronobergs län / Helge Rosén

Ingår i: Folkminnen och folktankar : populärvetenskaplig tidskrift ; 20(1933)

Förlag, utgivningsår: Göteborg : Västsvenska folkminnesföreningen, 1933 (Göteborg : Elanders boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 63-76 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Källor

ISBN:


Författare: Rosén, Helge

Titel: Phallosguden i Norden / Helge Rosén

Ingår i: Antikvarisk tidskrift (1864) Stockholm, 1864-1924 ; 20:02

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 1919

Omfång/sidantal: s. 1-24 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Rosén, Jerker 1909-1976

Titel: Freden i Brömsebro och Hallands försvenskning / Jerker Rosén

Ingår i: Vår bygd : Hallands hembygdsförbunds årsskrift ; 32(1947)

Förlag, utgivningsår: Halmstad : Hallands hembygdsförbund, 1947 (Halmstad : Tidningen Halland)

Omfång/sidantal: s. 17-24 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Freden i Brömsebro 1645
Försvenskning historia Sverige Halland 1600-talet
Halland historia 1600-talet

ISBN:


Författare: Rosén, Karl Erik 1917-

Titel: Minnen från min skoltid i Jönköping / Karl Erik Rosén

Ingår i: Skolminnen från Småland / Smålands gille i Stockholm

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Smålands gille i Stockholm, [1994] ([Stockholm] : [Östermalms föreningsråd])

Omfång/sidantal: s. 22-28 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Undervisning Småland

ISBN:


Författare: Rosén, Karl Erik 1917-

Titel: Smålands gilles historia / Karl Erik Rosén

Ingår i: Det småländska Stockholm : Smålands Gille i Stockholm 1890-1990 / under redaktion av Ingvar Hjelmqvist, Per-Olof Kronström, Karl Erik Rosén

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Gillet, 1990 (Stockholm : Waltins grafiska)

Omfång/sidantal: s. 9-22 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Småland

ISBN:


Författare: Rosén, Karl Erik 1917-

Titel: Småländska sällskapet i Stockholm 1933-1993 : Sällskapets historia / Karl Erik Rosén

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Sällsk., [1993] ([Hässelby] : [Hässelby-Vällingby föreningsråd])

Omfång/sidantal: [3] s., s. 6-25 : ill. ; 21 cm, bil.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sällskap Sverige Stockholm

ISBN:


Författare: Rosén, Malte

Titel: Dikter / Malte Rosén

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: u.o. : , u.å.

Omfång/sidantal: [26] bl. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Skönlitteratur Sverige

ISBN:


Författare: Rosén, Margareta

Titel: Ronneby fisktorg : en studie av fiskförsäljningen 1900-1957 / Margareta Rosén

Ingår i: Blekingeboken, 0348-9639 ; 052(1974)

Förlag, utgivningsår: Karlskrona : Blekinge musei- och hembygdsförenings förlag, 1974 (Karlskrona : Axel Abrahamson)

Omfång/sidantal: s. 96-119 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Geografi Sverige Blekinge
Fiskhandel Sverige Blekinge

ISBN:


Författare: Rosén, Margaretha 1920-

Titel: En studie av blekingefiskets utveckling / Margaretha Rosén

Ingår i: Blekingeboken Karlskrona : Blekinge hembygdsförbunds förlag, 0348-9639 ; 061(1983)

Förlag, utgivningsår: Karlskrona : Blekinge läns hembygdsförbunds förlag, 1983 (Karlskrona : Axel Abrahamson)

Omfång/sidantal: s. 7-28 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fiske historia Sverige Blekinge 1700-talet 1800-talet
Fiskare historia Sverige Blekinge 1700-talet 1800-talet

ISBN:


Författare: Rosén, Margaretha 1920-

Titel: Yrkesfiskaren - myt eller verklighet - i det förindustriella bondesamhället / Margaretha Rosén

Ingår i: Rig 0035-5267 ; 1979:2

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1979

Omfång/sidantal: s. [41]-52

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fiskare historia Sverige Blekinge

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139


Tillbaka