Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139


Författare: Romare, Kristan

Titel: Folke Dahlberg / Kristian Romare, Sven Sandström

Ingår i: Paletten, 0031-0352 ; 1962:2

Förlag, utgivningsår: Göteborg : Göteborgs konstnärsklubb, [1962] (Göteborg : Bergendahl)

Omfång/sidantal: s. 58-62 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Romare, Stefan

Titel: En internationell modernist i Lund : Fred Forbat och mellankrigstidens arkitektur / Stegan Romare

Ingår i: Kulturen 0454-5915 ; 1997

Förlag, utgivningsår: Lund : Kulturen, 1997

Omfång/sidantal: s. 139-150 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Funktionalism Lund Sverige Mellankrigstiden 1900-talet

ISBN:


Författare: Romberg, Bertil 1925-2005

Titel: Carl Jonas Love Almqvist : liv och verk / Bertil Romberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Ordfront i samarbete med Svenska humanistiska förb., 1993

Omfång/sidantal: 340 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Romberg, Thomas 1947-1950

Titel: Malmös byggnadsminnen / Thomas Romberg

Ingår i: Elbogen : Malmö kulturhistoriska förenings årsskrift, 1102-2892 ; 63(1995)
Elbogen : Malmö fornminnesförenings årsskrift, 1102-2892 ; 63(1995)

Förlag, utgivningsår: Malmö : Malmö fornminnesförening, 1995 (Lund : BTJ tryck)

Omfång/sidantal: s. 171-196 : ill. ; 22,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Byggnadsminnen Sverige Skåne
Byggnadsminnen Skåne Malmö
Sverige Skåne Malmö

ISBN:


Författare: Romdahl, Axel L. 1880-1951

Titel: Anteckningar till tallrikens historia / Axel L. Romdahl

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1909

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1909 (Stockholm : Kungl. boktr.)

Omfång/sidantal: 60-63

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Tallrikar

ISBN:


Författare: Romdahl, Axel L. 1880-1951

Titel: Den piprökande soldaten av Ehrenstrahl / Axel L. Romdahl

Ingår i: Årstryck / Göteborgs museum, 0282-7980 ; 1937

Förlag, utgivningsår: Göteborg : Göteborgs museum, 1937 (Göteborg : Elanders boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 148-152 : ill. ; 27 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Svenska konstnärer
Soldater historia Sverige 1600-talet

ISBN:


Författare: Romdahl, Axel L. 1880-1951

Titel: En byggnadshistorisk vägvisare / Axel L. Romdahl

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening ; 1918

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1918 (Linköping : Billstens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 6-41 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Domkyrkor

ISBN:


Författare: Romdahl, Axel L. 1880-1951

Titel: En Ernst Josephsons-utställning / Axel L. Romdahl

Ingår i: Årstryck / Göteborgs museum, 0282-7980 ; 1918

Förlag, utgivningsår: Göteborg : Göteborgs museum, 1918 (Göteborg : Oscar Isacsons boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 175-181 : ill. ; 27 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Konstnärer Sverige

ISBN:


Författare: Romdahl, Axel L. 1880-1951

Titel: Ett nytt arbete av Albert målare / Axel L. Romdahl

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 17(1922)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1922

Omfång/sidantal: s. 157-163

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Romdahl, Axel L. 1880-1951

Titel: I museer och bland museimän för trettio år sedan / Axel L. Romdahl

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1938

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1938 (Stockholm : Thule)

Omfång/sidantal: s. 15-38 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Museer Sverige
Museimän Sverige

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139


Tillbaka