Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139


Författare: Rydberg, Maria

Titel: Vävtyngder, saxar, nålar, sländtrissor på Eketorps borg / Maria Rydberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Lund : Arkeologiska institutionen, Lunds universitet, 1995

Omfång/sidantal: 54 s. : ill., tab.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fornborgar Sverige Öland
Textilier framställning historia

ISBN:


Författare: Rydberg, Nils

Titel: Västervik och Tjustbygden : en orienterande skildring / Nils Rydberg

Ingår i: Meddelande / Tjustbygdens kulturhistoriska förening ; 016(1959)

Förlag, utgivningsår: Västervik : Tjustbygdens kulturhistoriska förening, 1959 (Västervik : Ekblad)

Omfång/sidantal: s. 65-80 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Västervik
Sverige Småland Tjustbygden

ISBN:


Författare: Rydberg, Olof Simon 1822-1899

Titel: Om det från unionsmötet i Kalmar år 1397 bevarade dokumentet rörande de nordiska rikenas förening : inträdestal i Kongl. Vitterhets historie och antiqvitets akademien den 15 maj 1883 / Olof Simon Rydberg

Ingår i: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar ; 31:1 = N. F. 11:1

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets- historie och antikvitetsakademien, 1886

Omfång/sidantal: s. 1-102, 1 pl-bl

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kalmarunionen

ISBN:


Författare: Rydberg, Olof Simon 1822-1899

Titel: Om det från unionsmötet i Kalmar år 1397 bevarade dokumentet rörande de nordiska rikenas förening : inträdestal i Kongl. Vitterhets historie och antiqvitets akademien den 15 maj 1883 / Olof Simon Rydberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 1886

Omfång/sidantal: 102 s., [1] pl-bl.

Innehåll:

Serie: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar ; 31:1 = N.F. 11:1

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kalmarunionen

ISBN:


Författare: Rydberg, Otto

Titel: Tryggarp : dagsverkstorparen för 75 år sedan / Ottor Rydberg

Ingår i: Rydaholms hembygds- och fornminnesförenings minnesskrift till tioårsjubileet 1942.

Förlag, utgivningsår: Horda : Rydaholms hembygds- och fornminnesförening, 1942 (Växjö : Smålandspostens Boktryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: s. 175-181 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Rydaholm
Torpare Sverige Småland
Dagsverken historia Sverige Småland 1800-talet

ISBN:


Författare: Rydberg, Siv

Titel: Bröderna Rydbergs åkeri / Siv Rydberg

Ingår i: Algutsboda sockenbok : [en bok om hembygden]. D. 14

Förlag, utgivningsår: Broakulla : Algutsboda hembygdsförening, 2008 (Emmaboda : Åkesson)

Omfång/sidantal: s. 339-344 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Åkeriverksamhet Sverige Småland

ISBN:


Författare: Rydberg, Sven 1917-1996

Titel: Arbetsmetoder och arbetsvillkor i Falu gruva under äldre tid / Sven Rydberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Jernkontoret, 1972

Omfång/sidantal: 9 bl.

Innehåll:

Serie: Jernkontorets forskning. Serie H, 0280-137X ; 05

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bergsbruk historia Sverige

ISBN:


Författare: Rydberg, Sven 1917-1996

Titel: Att forma det förgångna : frågeställningar kring industriminnesvård / Sven Rydberg

Ingår i: Vilja och kunnande : teknikhistoriska uppsatser tillägnade Torsten Althin på hans åttioårsdag den 11 juli 1977 av vänner / [red.-komm.: Nicolai Herlofson ...]

Förlag, utgivningsår: [Stockholm] : [Hyllningskomm. Torsten Althin 80 år, Tekn. högsk.], 1977 (Uppsala : Almqvist & Wiksell)

Omfång/sidantal: s. 141-154 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Rydberg, Sven 1917-1996

Titel: Dalarnas industrihistoria : 1800-1980 : några huvudlinjer / Sven Rydberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Hedemora : Gidlund, 1992 (Malung : Malungs boktryckeri)

Omfång/sidantal: 304 s. : ill. kartor ; 22 cm

Innehåll:

Serie: Dalarna. Dalarnas hembygdsbok, 0348-3762 ; 1992

Ämnesord och genrebeteckningar:
Industri Dalarna Nya Tiden
Teknikhistoria (Sverige)
Teknik historia Sverige Dalarna

ISBN:


Författare: Rydberg, Sven

Titel: Stora Kopparbergs nya museum vid Falu gruva / Sven Rydberg

Ingår i: Museer i Falun

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska museimannaföreningen, 1967

Omfång/sidantal: s. 1-6

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139


Tillbaka