Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139


Författare: Räfsgård, Thure

Titel: Korpralen carl Norells båtsmansminnen : En liten resumé om det gamla indelningsverket inom båtsmanshållet i Stranda härad / sammanställd av Thure Räfsgård

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 1993/1994

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda hembygdsförening (medarbetare), 1994 (Mönsterås : Stranda hembygdsmuseum)

Omfång/sidantal: s. 12-18 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Biografier
Båtsmän

ISBN:


Författare: Räfsgård, Thure

Titel: Om Mönsteråsortens minnen / Thure Räfsgård

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 2003/2004

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda hembygdsförening, 2004

Omfång/sidantal: s. 5-7

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Mönsterås

ISBN:


Författare: Räfsgård, Thure

Titel: Stranda hembygdsförenings 50-årsjubileum /Thure Räfsgård

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 1974/1975

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda härads hembygdsförening, 1976 (Mönsterås : Sjöbergs Tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 62-63

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Hembygdsföreningar Sverige Småland

ISBN:


Författare: Räfsgård, Thure

Titel: Stranda Hembygdsförenings 70-årsjubileum / Thure Räfsgård

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 1995/1996

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda hembygdsförening, 1996

Omfång/sidantal: s. 68

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Hembygdsföreningar Sverige

ISBN:


Författare: Räfsgård, Thure 1925-

Titel: Thure Räfsgård : Lärare - reservofficer - hembygdskännare - humorist / Thure Räfsgård

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 2013/2014

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda hembygdsförening, 2014 (Kalmar : Lenanders Grafiska)

Omfång/sidantal: s. 13-20 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Biografier

ISBN:


Författare: Räfsgård, Thure

Titel: Vårt nya arkiv / Thure Räfsgård

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 1993/1994

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda hembygdsförening (medarbetare), 1994 (Mönsterås : Stranda hembygdsmuseum)

Omfång/sidantal: s. 55-57 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkiv

ISBN:


Författare: Ränk, Gustaf 1902-1998

Titel: Springgåsen : en studie i kulturförbindelser över Östersjön / Gustaf Ränk

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1958

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1958 (Stockholm : Thule)

Omfång/sidantal: s. 158-174 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Leksaker

ISBN:


Författare: Ränk, Gustav 1902-1998

Titel: Das System der Raumeinteilung in den Behausungen der nordeurasischen Völker : ein Beitrag zur nordeurasischen Ethnologie. T. 1 / Gustav Ränk

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : , 1949

Omfång/sidantal: 136 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Skrifter utgivna av Institutet för folklivsforskning vid Nordiska museet och Stockholms universitet, 99-1851421-3 ; 2

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bostäder

ISBN:


Författare: Ränk, Gustav 1902-1998

Titel: Das System der Raumeinteilung in den Behausungen der nordeurasischen Völker : ein Beitrag zur nordeurasischen Ethnologie. T. 2 / Gustav Ränk

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : , 1951

Omfång/sidantal: 239 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Skrifter utgivna av Institutet för folklivsforskning vid Nordiska museet och Stockholms universitet, 99-1851421-3 ; 3

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bostäder

ISBN:


Författare: Ränk, Gustav 1902-1998

Titel: Die Gemeinschaftliche Käsebereitung in Schweden / Gustav Ränk

Ingår i: Folk-liv : acta ethnologica et folkloristica Europaea svensk årsbok för europeisk folklivsforskning ; 1957-1958

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Generalstabens litografiska anstalts förlag, 1958

Omfång/sidantal: s. 115-133 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Ost tillverkning Sverige

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139


Tillbaka