Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Författare: Almgren, Li

Titel: Adopterad till Sverige / Li Almgren

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1996

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1996 (Uddevalla : Mediaprint)

Omfång/sidantal: s. 82-98 : ill.

Innehåll:

Serie: Alla vi svenskar

Ämnesord och genrebeteckningar:
Adoptivbarn

ISBN:


Författare: Almgren, Maj

Titel: Fattig- och äldrevård i Runsten / Maj Almgren

Ingår i: Runsten : en öländsk sockenbok / utgiven av Runstens hembygdsförening ; redaktör: Bertil Palm

Förlag, utgivningsår: [Färjestaden] : Fören., 1988

Omfång/sidantal: s. 239-242 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fattigvård Sverige Öland

ISBN:


Författare: Almgren, Maj

Titel: Runstens telefonstation / Maj Almgren

Ingår i: Runsten : en öländsk sockenbok / utgiven av Runstens hembygdsförening ; redaktör: Bertil Palm

Förlag, utgivningsår: [Färjestaden] : Fören., 1988

Omfång/sidantal: s. 299

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Telefoni Sverige Öland

ISBN:


Författare: Almgren, Maj

Titel: Skolan / Maj Almgren

Ingår i: Runsten : en öländsk sockenbok / utgiven av Runstens hembygdsförening ; redaktör: Bertil Palm

Förlag, utgivningsår: [Färjestaden] : Fören., 1988

Omfång/sidantal: s. 203-217 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Undervisning Sverige Öland

ISBN:


Författare: Almgren, Maria

Titel: Internationalisering / Maria Almgren, Gunnel Önnered, Anders Mårtensson, Magnus Dybeck, Stefan Johnsson, Sten Svensson

Ingår i: Rostad : tidskrift för Högskolan i Kalmar ; 4(1980-81)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Högskolan, 1980

Omfång/sidantal: s. 5-9 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Högskolor
Internationalisering

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: "Kung Björns hög" och andra fornlämningar vid Håga / på föranstaltande af H.K.H. Prins Gustaf Adolf undersökta 1902-03 af Oscar Almgren

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitets akademien, 1905

Omfång/sidantal: [6], 59 s., 3 pl-bl.

Innehåll:

Serie: Monografier / Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 0347-0873 ; 01

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: 5. Högabacken vid Rimforsa / Oscar Almgren

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening ; 1903 / utgifna af O. Klockhof

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1903 (Linköpng : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 15-19 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Östergötland

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Älgbilden från Alunda jämte några ord om stenåldersfolken i Uppland / Oscar Almgren

Ingår i: Uplands fornminnesförenings tidskrift, 0347-9714 ; 06: 26-27 / utgiven av Uplands fornminnesförening

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Upplands fornminnesförening, 1910-1912 (Stockholm : P.A. Norstedt & söner)

Omfång/sidantal: s. 255-264 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Uppland stenålder

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Bernhard Salin : fornforskaren med konstnärshågen / Oscar Almgren

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 28(1933)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1933

Omfång/sidantal: s. 1-46 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: De pågående undersökningarna om Sveriges första bebyggelse : installationsföreläsning vid Uppsala universitet den 15 jan. 1914 / Oscar Almgren

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 09(1914)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien ; Wahlström & Widstrand (i kommission), 1914

Omfång/sidantal: s. 1-16

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige
Bebyggelse Sverige

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Tillbaka