Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Författare: Anderson, William 1879-1939

Titel: Ölands kyrkliga fornminnen och deras vård / William Anderson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: København : A/S P. Andersens Bogtrykkeri, 1910

Omfång/sidantal: 13 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Öland

ISBN:


Författare: Anderson, William 1879-1939

Titel: Östergötlands tornkyrkor / William Anderson

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening ; 1925-1926

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1926 (Linköping : Billstens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 1-37 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Östergötland
Småland
Skåne
Öland

ISBN:


Författare: Anderson, William 1879-1939

Titel: Resmo kyrka : dess beskrivning och byggnadshistoria / William Anderson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: [Resmo] : [Resmo församling], 1933 (Nybro : Johansson & Svenson Boktryckeri)

Omfång/sidantal: 33 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Öland Resmo
Kyrkor historia Sverige Öland

ISBN:


Författare: Anderson, William 1879-1939

Titel: Resmo kyrka : dess beskrivning och byggnadshistoria / William Anderson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: [Resmo] : [Resmo församling], 1933 (Nybro : Johansson & Svenson Boktryckeri)

Omfång/sidantal: 33 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor historia Sverige Öland
Sverige Öland Resmo

ISBN:


Författare: Anderson, William 1879-1939

Titel: Sockenfästningar och tvåskeppiga hallkyrkor / William Anderson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Borgholm : Tr.-Akt. Öland, 1936

Omfång/sidantal: 24 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Ölands kulturminnesförenings skriftserie ; 07

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Öland

ISBN:


Författare: Anderson, William 1879-1939

Titel: Södra Ölands järnvägs resebeskrifning utg. af "Bondesons", Kalmar / William Anderson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Tidn. Kalmars A.-B, 1911

Omfång/sidantal: 32 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnvägar Öland

ISBN:


Författare: Anderson, William

Titel: Stenkors och kapellruiner på Öland / William Anderson

Ingår i: Öländska kulturbilder från skilda tider ; 4 / Ernst E. Areen

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Ölandsklubbens Förlag, 1931 (Stockholm : Gustaf Lindströms Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 29-44 : ill.

Innehåll:

Serie: Acta Oelandica, 99-0563684-6 ; 4

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kapell Sverige Öland

ISBN:


Författare: Anderson, William 1879-1939

Titel: Sydsvenska kultplatser / William Anderson

Ingår i: Blekingeboken, 0348-9639 ; 011(1933)

Förlag, utgivningsår: Karlskrona : Blekinge hembygdsförbunds förlag, 1933 (Karlskrona : K. L. Svensson)

Omfång/sidantal: s. [155]-203 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kultplatser Sverige

ISBN:


Författare: Anderson, William 1879-1939

Titel: Trefaldighetskyrkan eller Tyska kyrkan i Karlskrona : konsthistoriskt inventarium / William Anderson, Lars-Göran Kindström

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Generalstabens litografiska anstalt, 1951

Omfång/sidantal: s. 61-128 : ill.

Innehåll:

Serie: Sveriges kyrkor ; 65. Blekinge : 3:2

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Blekinge

ISBN:


Författare: Andersson, Agnetha

Titel: Loftahammars hembygdsförening - lite historik / Agnetha Andersson, Bruno Tjärvar

Ingår i: Kalmar län (Kalmar), 0451-2715 ; 079(1994)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 1994

Omfång/sidantal: s. 132-142 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Hembygdsföreningar Sverige Kalmar län

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Tillbaka