Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Författare: Almquist, Johan Axel 1870-1950

Titel: Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523-1630 : med särskild hänsyn till den kamerala indelningen. 3. h. 4 / Joh. Ax. Almquist

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1922

Omfång/sidantal: viii, s. 135-355

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Almquist, Johan Axel 1870-1950

Titel: Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523-1630 : med särskild hänsyn till den kamerala indelningen. 4 / Joh. Ax. Almquist

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1922-1923

Omfång/sidantal: iv, 488 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Almquist, Johan Axel 1870-1950

Titel: Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden : med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning. D. 1, Stockholms och Uppsala län. Bd 1, Inledning och tabeller

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1931

Omfång/sidantal: 531 s.

Innehåll:

Serie: Skrifter utgivna av svenska Riksarkivet, 0346-8488 ; 1

Ämnesord och genrebeteckningar:
Frälsegods Sverige stormaktstiden

ISBN:


Författare: Almquist, Johan Axel 1870-1950

Titel: Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden : med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning. D. 1, Stockholms och Uppsala län. Bd 2, Säterier

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1931

Omfång/sidantal: s. 534-1028

Innehåll:

Serie: Skrifter utgivna av svenska Riksarkivet, 0346-8488 ; 1

Ämnesord och genrebeteckningar:
Frälsegods Sverige stormaktstiden
Säterier Sverige stormaktstiden

ISBN:


Författare: Almquist, Johan Axel 1870-1950

Titel: Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden : med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning. D. 2, Nyköpings län och Livgedingets Södermanlandsdel. Bd 1, Inledning och tabeller / Joh. Ax. Almquist

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1934

Omfång/sidantal: x, 412 s.

Innehåll:

Serie: Skrifter utgivna av svenska Riksarkivet, 0346-8488 ; 1

Ämnesord och genrebeteckningar:
Frälsegods Sverige stormaktstiden
Säterier Sverige stormaktstiden

ISBN:


Författare: Almquist, Johan Axel 1870-1950

Titel: Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden : med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning. D. 2, Nyköpings län och Livgedingets Södermanlandsdel. Bd 1, Säterier / Joh. Ax. Almquist

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1935

Omfång/sidantal: [416]-808

Innehåll:

Serie: Skrifter utgivna av svenska Riksarkivet, 0346-8488 ; 1

Ämnesord och genrebeteckningar:
Frälsegods Sverige stormaktstiden
Säterier Sverige stormaktstiden

ISBN:


Författare: Almquist, Johan Axel 1870-1950

Titel: Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden : med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning. D. 3, Östergötland. Bd 1, Inledning och tabeller / Joh. Ax. Almquist

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1935

Omfång/sidantal: vi., 648

Innehåll:

Serie: Skrifter utgivna av svenska Riksarkivet, 0346-8488 ; 1

Ämnesord och genrebeteckningar:
Frälsegods Sverige stormaktstiden
Säterier Sverige stormaktstiden

ISBN:


Författare: Almquist, Johan Axel 1870-1950

Titel: Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden : med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning. D. 3, Östergötland. Bd 2, Säterier / Joh. Ax. Almquist

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1935

Omfång/sidantal: s. 652-1239

Innehåll:

Serie: Skrifter utgivna av svenska Riksarkivet, 0346-8488 ; 1

Ämnesord och genrebeteckningar:
Frälsegods Sverige stormaktstiden
Säterier Sverige stormaktstiden

ISBN:


Författare: Almquist, Johan Axel 1870-1950

Titel: Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden : med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning. D. 4, Småland, Bd 1, Inledning och tabeller (t.o.m. Allbo m. fl. Härads fögderi) / Johan Axel Almquist

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förlaget, 1976

Omfång/sidantal: xxxiv, 516 s.

Innehåll:

Serie: Skrifter utgivna av svenska Riksarkivet, 0346-8488

Ämnesord och genrebeteckningar:
Frälsegods Sverige stormaktstiden

ISBN:


Författare: Almquist, Johan Axel 1870-1950

Titel: Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden : med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning. D. 4, Småland, Bd 2, Tabeller (fr.o.m. Sunnerbo härads fögderi) / Johan Axel Almquist

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förlaget, 1976 (Stockholm : Norstedt)

Omfång/sidantal: [2] s., s. 517-1065

Innehåll:

Serie: Skrifter utgivna av svenska Riksarkivet, 0346-8488 ; 1

Ämnesord och genrebeteckningar:
Frälsegods Sverige stormaktstiden

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Tillbaka