Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180


Författare: Ahlbeck-Rehn, Jutta

Titel: Att läka kvinnors själar : om klass, det sunda arbetet och invalidismens kult / av Jutta Ahlbeck-Rehn & Kirsti Tuohela

Ingår i: Rig 0035-5267 ; 2008:2

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 2008

Omfång/sidantal: s. [65]-84 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Psykiska sjukdomar
Patienter
Kvinnosyn
Sociala klasser historia Sverige
Arbete

ISBN:


Författare: Ahlberg, Birgitta 1904-1983

Titel: De små landen / Birgitta Ahlberg

Ingår i: Svenska turistföreningens årsskrift ; 1960 / Svenska turistföreningen

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & Widstrand ( i kommission), 1960 (Stockholm : Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 185-208 : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Geografi Sverige

ISBN:


Författare: Ahlberg, Birgitta 1904-1983

Titel: Sett i Småland / Birgitta Ahlberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: ,

Omfång/sidantal: s. 339-354, : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Ahlberg, Birgitta 1904-1983

Titel: Vad skall jag se i Småland och Blekinge? : resehandbok / utarb. av Birgitta Ahlberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Sv. turistfören., 1959 (Stockholm : Centraltr.)

Omfång/sidantal: 320 s., 1 kartbl. : ill.

Innehåll:

Serie: Svenska turistföreningens resehandböcker, 99-0856560-5

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Ahlberg, Gunnar

Titel: Undervisningsutflykter / Gunnar Ahlberg, Nils Olsson

Ingår i: Rostads elevförbunds årsskrift ; 30(1933)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Rostads elevförbund, 1933 (Kalmar : Kalmar tryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 10-32 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Undervisning

ISBN:


Författare: Ahlberg, Hjalmar 1897-1973

Titel: Kalmar seminarium och Kalmar folkskolor i samarbete / Hjalmar Ahlberg

Ingår i: Rostads elevförbunds årsskrift ; 40(1943)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Rostads elevförbund, 1943 (Kalmar : Kalmar tryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 48-52

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Undervisning
Seminarier (lärarutbildningsanstalter)
Folkskoleseminarier Sverige Kalmar

ISBN:


Författare: Ahlberg, Hjalmar

Titel: Sång till Kalmar [Musiktryck] / text: Hjalmar Ahlberg ; musik: Eskil Olsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : , u.å.

Omfång/sidantal: 1 sida, : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Ahlberg, Hjalmar 1897-1973

Titel: Skolan och hemuppgifterna / Hjalmar Ahlberg

Ingår i: Rostads elevförbunds årsskrift ; 37(1940)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Rostads elevförbund, 1940 (Kalmar : Kalmar tryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 50-55

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Läxläsning

ISBN:


Författare: Ahlberg, Hjalmar 1897-1973

Titel: Uppfostran till ärlighet / Hjalmar Ahlberg

Ingår i: Rostads elevförbunds årsskrift ; 34(1937)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Rostads elevförbund, 1937 (Kalmar : Kalmar tryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 32-41

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Barnuppfostran

ISBN:


Författare: Ahlberg, Hjalmar 1897-1973

Titel: Uppsatsskrivning och uppsatsrättning i grundskolan / Hjalmar Ahlberg

Ingår i: Rostads elevförbunds årsskrift ; 40(1943)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Rostads elevförbund, 1943 (Kalmar : Kalmar tryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 110-117

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Uppsatsskrivning

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180


Tillbaka