Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Författare: Hagberg, Ulf Erik 1932-2012

Titel: Ett förromerskt spänne från Gärdslösa / Ulf Erik Hagberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Universitetet. Museet för nordiska fornsaker, 1960

Omfång/sidantal: s. 164-166 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnåldern Sverige Öland

ISBN:


Författare: Hagberg, Ulf Erik 1932-2012

Titel: Ett förromerskt spänne från Gärdslösa / Ulf Erik Hagberg

Ingår i: Tor : meddelanden från institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet, 0495-8772 ; 1960

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Uppsala universitet, Institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet , 1960 (Stockholm : Almqvist & Wiksell)

Omfång/sidantal: s. 164-166 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Hagberg, Ulf Erik 1932-2012

Titel: Fiskafänge och offerriter i Skedemosse / Ulf Erik Hagberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Borgholm : Ölandsbladet, 1960

Omfång/sidantal: s. 3-6

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kultplatser arkeologi Sverige
Offerfynd
Mossfynd

ISBN:


Författare: Hagberg, Ulf Erik 1932-2012

Titel: Flisor och fornborgar / Ulf Erik Hagberg

Ingår i: Årsskrift / Svenska turistföreningen, Stockholm : Fören., 0347-6081 ; 1974

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Fören.,, 1974 (Stockholm : Esselte AB)

Omfång/sidantal: s. 23-43 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige

ISBN:


Författare: Hagberg, Ulf Erik 1932-2012

Titel: Fornminnesinventering och sockenöversikter / Ulf Erik Hagberg, Kerstin Haglund, Gerhard Winberg

Ingår i: Kalmar stads historia. 1, Kalmarområdets forntid och stadens äldsta utveckling : tiden intill 1300-talets mitt

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kulturnämnden i Kalmar, 1979 (Karlshamn : Lagerblad)

Omfång/sidantal: s. 373-416 : ill., ; 28 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sockenbeskrivningar Sverige Småland
Fornminnesinventeringar Sverige Småland

ISBN:


Författare: Hagberg, Ulf Erik 1932-2012

Titel: Fundort und Fundgebiet der Modeln aus Torslunda / Ulf Erik Hagberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Berlin : de Gruyter, 1976

Omfång/sidantal: s. 323-349 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Hagberg, Ulf Erik 1932-2012

Titel: Fynd och forskningar : aktuellt från Länsmuseets verksamhetsfält : Nya undersökningar i Skedemosse / Ulf Erik Hagberg

Ingår i: Meddelanden / Kalmar läns fornminnesförening, 0451-2715 ; 048(1960)
Kalmar län (Kalmar) 0451-2715 ; 048(1960)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1960

Omfång/sidantal: s. 67-70

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Öland Skedemosse

ISBN:


Författare: Hagberg, Ulf Erik 1932-2012

Titel: Gamla och nya begrepp i arkeologien / Ulf Erik Hagberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 1978

Omfång/sidantal: s. 87-91

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Hagberg, Ulf Erik 1932-2012

Titel: Gärdslösabygden under förhistorisk tid / Ulf Erik Hagberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Gärdslösa : Gärdslösa fornminnesförening, 1966

Omfång/sidantal: s. 46-91

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Öland Gärdslösa
Arkeologi Sverige Öland Gärdslösa

ISBN:


Författare: Hagberg, Ulf Erik 1932-2012

Titel: High Chaparall i Gärdslösa : om handelsbalansen under Ölands storhetstid / Ulf Erik Hagberg

Ingår i: Tidningen Ölandstoken ; 1968

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Ölandssällskapet, 1968

Omfång/sidantal: s. 4-6

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnåldern Sverige Öland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Tillbaka