Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Författare: Hansson, Harald 1893-1985

Titel: Hällkista från stenåldern vid Grötebo, Västra Eds socken i Tjust / Harald Hansson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1926

Omfång/sidantal: s. 49-59, : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Småland
Stenåldern Sverige Småland
Gravskick arkeologi Sverige forntiden
Gravar Sverige Småland Stenåldern
Hällkistor Sverige Småland
Megalitgravar Sverige Småland

ISBN:


Författare: Hansson, Harald 1893-1985

Titel: Hällristningar från bronsåldern i Kalmar län / Harald Hansson

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 1929

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda hembygdsförening, 1929 (Oskarshamn : A.-B. Oskarshamns Nyheters tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 3-8 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Hällristningar Sverige

ISBN:


Författare: Hansson, Harald

Titel: II. Den forntida bebyggelsen / Harald Hansson

Ingår i: Särtryck ur Västerviks historia : förhistorisk tid : Västerviks historia

Förlag, utgivningsår: A.-B. C. O. Ekblad & C : Västervik , 1933

Omfång/sidantal: s. 17-40 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Västervik
Bebyggelse historia Sverige Småland Västervik
Forntiden

ISBN:


Författare: Hansson, Harald 1893-1985

Titel: Några nya bronsåldersgravar / Harald Hansson

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 31(1936)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1936

Omfång/sidantal: s. 327-342 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Småland Tjust
Gravar Sverige Småland Bronsåldern
Gravskick arkeologi Sverige Småland forntiden
Bronsåldern Sverige Småland

ISBN:


Författare: Hansson, Harald

Titel: Tjust fornminnen / Harald Hansson

Ingår i: Meddelanden / Tjustbygdens kulturhistoriska förening ; 001(1926)

Förlag, utgivningsår: Västervik : Tjustbygdens kulturhistoriska förening, 1926 (Västervik : Ekblad)

Omfång/sidantal: s. 47-57 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fornminnen Sverige Småland Tjust

ISBN:


Författare: Hansson, Harald

Titel: Tjusts fornminnen / Hanna Hegardt

Ingår i: Meddelanden / Tjustbygdens kulturhistoriska förening. 001(1926)

Förlag, utgivningsår: Västervik : Tjustbygdens kulturhistoriska förening, 1962 (Västervik : Ekblad)

Omfång/sidantal: s. 47-58 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige fornlämningar Tjust

ISBN:


Författare: Hansson, Jan

Titel: Analys av några 1800-tals raketkrut / Jan Hansson

Ingår i: Meddelande från Armémuseum (Stockholm), 0349-1048 ; 36(1975/1976)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen Armémusei vänner, 1976-1976 tr. 1976 (Karlskrona : Abrahamson)

Omfång/sidantal: s. [125]-135 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Krut historia

ISBN:


Författare: Hansson, Joakim

Titel: Aktuellt : Inventering av Visby innerstad / Joakim Hansson

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 69(1997)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1997 (Västervik : C O Ekblad)

Omfång/sidantal: s. 258-260 ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Byggnadsvård Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Hansson, Joakim 1960-

Titel: Eftermedeltida glasmåleri och blyspröjsfönster i Gotlands kyrkor / Joakim Hansson

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 86(2014)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands museum, 2014

Omfång/sidantal: s. 111-122 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Gotland
Kyrkfönster Sverige Gotland
Glasmålning Sverige Gotland
Blyinfattning
Restaurering
Konservering
Nya Tiden

ISBN:


Författare: Hansson, Joakim 1960-

Titel: Lokala och främmande arkitekters verk i Visby / Joakim Hansson

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 73(2001)

Förlag, utgivningsår: Visby : Länsmuseeet på Gotland, 2001 (Visby : Godrings tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 53-70 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkitektur Gotland Visby
Byggnader Gotland Visby
Arkitekter Sverige Gotland 1800-talet 1900-1945

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Tillbaka