Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Författare: Hübinette, Tobias 1971-

Titel: Den svenska nationalsocialismen : medlemmar och sympatisörer 1931-1945 / utgivare: Tobias Hübinette ; inledning: Klaus Böhme

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Carlsson, 2002

Omfång/sidantal: 544 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Nazister Sverige 1931-1945 förteckningar

ISBN:


Författare: Hübner, Thore

Titel: Var har Rydaholms äldsta kyrka legat? / Thore Hübner

Ingår i: Rydaholms hembygds- och fornminnesförenings minnesskrift till tioårsjubileet 1942.

Förlag, utgivningsår: Horda : Rydaholms hembygds- och fornminnesförening, 1942 (Växjö : Smålandspostens Boktryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: s. 126-130 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Rydaholm
Kyrkor Sverige Småland

ISBN:


Författare: Hydman-Vallien, Ulrica 1938-

Titel: Möten med Glas på min väg till hyttan / Ulrica Hydman-Vallien

Ingår i: Nyckelen : tidskrift för Högskolan i Kalmar, 1103-2448 ; 1995:1

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Högskolan i Kalmar, 1995

Omfång/sidantal: s. 103-107 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Skönlitteratur Sverige

ISBN:


Författare: Hydman-Wallin, Ulrika 1938-2018

Titel: Min professor på Konstfack / Ulrika Hydman-Wallin

Ingår i: Västerbotten (Umeå), 0346-4938 ; 86(2005):02

Förlag, utgivningsår: Umeå : Västerbottens läns hembygdsförbund, 2005 (Lund : Wallin & Dalholm)

Omfång/sidantal: s. 53-55 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Porslin historia Sverige 1900-talet
Keramik historia Sverige 1900-talet

ISBN:


Författare: Hyenstrand, Åke 1939-2007

Titel: Den enkla skafthålsyxan som arbetsredskap / Åke Hyenstrand

Ingår i: Nordsvensk forntid : Studies in North Swedish Archaeology, Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, 0560-2416 ; 06

Förlag, utgivningsår: Umeå : Skytteanska samfundet, 1969 (Umeå : Nyheternas tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 99-110 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Yxor forntiden

ISBN:


Författare: Hyenstrand, Åke 1939-2007

Titel: Dolda kallmurar / Åke Hyenstrand

Ingår i: Nordsvensk forntid : Studies in North Swedish Archaeology, Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, 0560-2416 ; 06

Förlag, utgivningsår: Umeå : Skytteanska samfundet, 1969 (Umeå : Nyheternas tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 123-132 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Södertälje
Gravrösen Sverige Sörmland
Kallmurar

ISBN:


Författare: Hyenstrand, Åke 1939-2007

Titel: Ett järnåldersröse vid Lina gård / Åke Hyenstrand

Ingår i: Täljebygden : Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förenings Årsskrift, 0280-3917; 1967

Förlag, utgivningsår: Södertälje : Kulturhistoriska föreningen i Södertälje, 1967 (Södertälje : Södertörns Tryckeriaktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 54-62 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gravrösen
Järnåldern

ISBN:


Författare: Hyenstrand, Åke

Titel: Ett romartida gravfält i Romafartuna / Åke Hyenstrand

Ingår i: Västmanlands fornminnesförenings årsskrift, 0347-7010 ; 57(1979)

Förlag, utgivningsår: Västerås : Västmanlands fornminnesförening, 1979 (Västerås : VLT-press)

Omfång/sidantal: s. 22-55 : ill. ; 23,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Västmanland Romfartuna
Järnåldern Sverige Västmanland
Romersk järnålder
Gravfält Sverige Västmanland
Silverarbeten
Armringar
Fibulor

ISBN:


Författare: Hyenstrand, Åke 1939-

Titel: Fasta fornlämningar och arkeologiska regioner = [Ancient monuments and archaeological regions] / Åke Hyenstrand

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Riksantikvarieämbetet , 1984 ([Hägersten] : [Civiltryck])

Omfång/sidantal: 237 s. : diagr., kart., tab. ; 30 cm

Innehåll:

Serie: Rapport / Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, 0348-6826 ; 1984:7

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fornminnesinventeringar Sverige

ISBN:


Författare: Hyenstrand, Åke 1939-

Titel: Fornlämningsdata : några förstudier till ett forskningsprogram / Åke Hyenstrand

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 1975 (Stockholm : Raä litho)

Omfång/sidantal: 104 s. : ill., kart., tab.

Innehåll:

Serie: Rapport / Riksantikvarieämbetet. D, 99-0132960-4 ; 6

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Tillbaka